Mapa kultury

Szukaj w:
Powiat
Kategoria
Tag
dla organizatorów
szukaj pow. pojedynczej
Usuń filtry
OK
Filtry:

321 miejsc

Muzeum Wodociągów – Hala Pomp

Bydgoszcz
Przy ulicy Gdańskiej w ramach tzw. ścieżki edukacji ekologicznej eksponowane są liczne, głównie zabytkowe urządzenia wodociągowe: hydranty, zdroje uliczne i pompy. Podziwiać można replikę średniowiecznego rurmusa urządzenia przed wiekami usytuowanego koło kościoła farnego, za pomocą którego w XVI wieku ponad murem miejskim dostarczano do Bydgoszczy wodę z Brdy.

Muzeum Wodociągów – Wieża Ciśnień

Bydgoszcz
Aktualnie w Wieży Ciśnień oglądać można stałą wystawę prezentującą między innymi elementy wyposażenia dawnych łazienek i toalet oraz filmy, przedstawiające historię wody i sposoby jej pozyskiwania. W ramach biletu muzealnego można spojrzeć również na Bydgoszcz niemal z lotu ptaka.

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Bydgoszcz
Muzeum gromadzi zabytki związane z historią wojsk lądowych poczynając od średniowiecza. Szczególną uwagę muzeum kładzie na dzieje II Wojny Światowej. Muzeum posiada również bogatą kolekcję ciężkiego sprzętu wojskowego

Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy

Bydgoszcz
Myślęcińskie zoo zajmuje teren 14 ha w południowej części Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Prezentowanych jest tutaj ok. 1000 zwierząt, w tym 92 gatunki zwierząt egzotycznych i 60 gatunków rodzimej fauny. Specjalnie dla dzieci pomyślane zostało mini zoo, dające możliwość najmłodszym bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami.

Opera Nova w Bydgoszczy

Bydgoszcz
To jedyny teatr operowy na terenie Kujaw i Pomorza, i jeden z nowocześniejszych i najbardziej wszechstronnych teatrów muzycznych w Polsce o 2 scenach: wielkiej i kameralnej. Repertuar obejmuje dzieła operowe, baletowe, operetki i musicale, uzupełniają koncerty, widowiska oraz wydarzenia impresaryjne.

Otwarta Przestrzeń ŚWIATŁOWNIA

Bydgoszcz
Otwarta Przestrzeń „Światłownia” to kawiarnia artystyczna z muzyką jakiej rzadko można posłuchać w mediach. W kameralnej sali koncertowej na ok. 40 miejsc odbywają się cyklicznie koncerty z muzyką z krainy łagodności, utworami bardów i piosenką autorską. Obiekt posiada własne zaplecze gastronomiczne – pizzerię.

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Bydgoszcz
Instytucja wychowania pozaszkolnego. Pełni rolę centrum kulturalnego dzieci i młodzieży, W Pałacu funkcjonują stałe koła, sekcje, pracownie. Placówka jest organizatorem imprez o zasięgu miejskim, regionalnym i ogólnopolskim,  

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina

Bydgoszcz
Poza działalnością edukacyjną placówka prowadzi bogatą działalność artystyczną: organizuje koncerty symfoniczne, kameralne, spotkania z wybitnymi mistrzami i wirtuozami a także konkursy w tym Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam”.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Bydgoszcz
Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, podręczniki szkolne, zbiory specjalne. Z księgozbioru korzystać mogą nie tylko nauczyciele i studenci również wszyscy mieszkańcy. Biblioteka prowadzi również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Pomorzanin

Bydgoszcz
Kino Pomorzanin (pierwotnie Kristall-Palast) powstało w 1914 roku i było najdłużej utrzymującym się kinem jednosalowym w Bydgoszczy. Aktualnie dzięki Moderator Inwestycje i wsparciu sponsorów obiekt przywracany jest do użytku. Pomimo trwających prac odbywają się tu wydarzenia kulturalne.

Scena Bydgoszcz

Bydgoszcz
Scena Bydgoszcz to wspólny projekt restauracji La Rosa i Wakepark Bydgoszcz. Przeznaczona na ten cel jedna z sal Restauracji La Rosa jest miejscem przeznaczonym przede wszystkim na koncerty i jest w stanie pomieścić do 700 osób.

Teatr Kameralny w Bydgoszczy

Bydgoszcz
To miejsce przeznaczone szczególnie dla najmłodszych widzów – do niech adresowana jest w większości oferta repertuarowa, choć nie brakuje propozycji dla młodzieży i osób dorosłych. 

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Bydgoszcz
Teatr Polski w Bydgoszczy jest publicznym teatrem instytucjonalnym. Na scenie Teatru Polskiego obejrzeć można jeszcze gorące dramaty w inscenizacji wybitnych reżyserów. Bydgoski teatr rozpoznawalny również za sprawą organizowanego tu Festiwalu Prapremier.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Bydgoszcz
Najstarsza z placówek w Bydgoszczy poza podstawową funkcją gromadzenia i udostępniania zbiorów prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą, naukową i wystawienniczą. Zarówno w głównej siedzibie jak i w kilkunastu osiedlowych filiach są również wydarzenia kulturalne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Cekcyn
Biblioteka prowadzi szereg aktywności popularyzacyjnych, m.in. spotkania autorskie czy odbywający się od wielu lat Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Cisową gałązkę” im. L. Wyczółkowskiego. Przy bibliotece działa również Dyskusyjny Klub Książki.

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Cekcyn
Instytucja organizuje wydarzenia, prowadzi kluby, sekcje i koła zainteresowań, prowadzi również działalność gospodarczą w postaci gospodarowania bazą noclegową w Miejscowości Zdroje i Cekcyn. GOK gospodaruje amfiteatrem i wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz plażą Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego.

Chełmiński Dom Kultury

Chełmno
Chełmiński Dom Kultury jest organizatorem wielu miejskich imprez kulturalnych i rekreacyjnych, prowadzi sekcje i koła zainteresowań, zarządza również Kinoteatrem RONDO w którym odbywają się m.in. regularne projekcje filmowe.

Kinoteatr Rondo

Chełmno
Kinoteatr RONDO jest jednym z dwóch obiektów, w których działalność prowadzi Chełmiński Dom Kultury. Sercem obiektu jest nowoczesna sala widowiskowa na 279 miejsc oraz hall – sala okrągła. W obiekcie odbywają się regularne projekcje filmowe a także koncerty, spektakle i inne wydarzenia kulturalne.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie

Chełmno
W bibliotece znajdują się trzy oddziały, które realizują zadania indywidualnie oraz wspólnie. Są to wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz czytelnia.

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Chełmno
Główna siedziba Muzeum znajduje się w renesansowym ratuszu. W gmachu prezentowane są wystawy stałe i czasowe, prowadzone są zajęcia edukacyjne oraz gromadzone i udostępniane zbiory biblioteczne.

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Chełmża
Siedziba biblioteki głównej mieści się w Zelgnie. Bibliotece podlegają filie w miejscowościach: Głuchowo, Grzywna i Skąpe. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Chełmża
CIK jest samorządową instytucją kultury, której siedziba mieści się w Brąchnówku, a terenem działania jest obszar Gminy Chełmża. Celem instytucji jest CIK Gminy Chełmża , której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej.

Chełmżyński Ośrodek Kultury

Chełmża
Chełmżyński Ośrodek Kultury działa w strukturach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa. W ChOK działają sekcje i koła zainteresowań. W obiekcie odbywają się cykliczne imprezy okolicznościowe, koncerty, prezentacje, występy, sale są również wynajmowane na imprezy społeczne.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży

Chełmża
Biblioteka pełni nie tylko rolę wypożyczalni i czytelni, ale organizuje różne formy edukacji kulturalnej, oświatowej, promocje kultury i twórczości artystycznej. Organizuje spotkania i odczyty, prowadzi działalność instrukcyjno-metodyczną i szkoleniową. W ramach struktury biblioteki działa Chełmżyński Ośrodek Kultury.

filtry0