Otwarta Przestrzeń ŚWIATŁOWNIA
interdyscyplinarne

Otwarta Przestrzeń ŚWIATŁOWNIA

Otwarta Przestrzeń "Światłownia" to kawiarnia artystyczna z muzyką jakiej rzadko można posłuchać w mediach. To m.in.  utwory Kaczmarskiego, Gintrowskiego, Grechuty, Niemena, Okudżawy i wielu innych twórców mądrego słowa. Dewiza przedsięwzięcia: "OTWARTA PRZESTRZEŃ, OTWARTE UMYSŁY, OTWARTE SERCA".