Czym jest Kultura w Zasięgu?

KULTURA w ZASIĘGU to system informacji o szeroko pojętych przejawach działalności kulturalnej w województwie kujawsko-pomorskim. System powstał w ramach projektu e-Kultura realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który był pakietem rozwiązań teleinformatycznych dla instytucji kultury a służący przede wszystkim mieszkańcom województwa.

Idea portalu agregującego dane nie jest nowa. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy informuje o wydarzeniach w regionie od ponad 20 lat, kiedy to w latach 90-tych ubiegłego wieku została powołana komórka „Centrum Informacji Kulturalnej”, aktualnie redakcję portalu tworzą pracownicy Działu Marketing Kultury KPCK. Zapraszamy do kontaktu: redakcja@kulturawzasiegu.pl