Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie
Literatura  /  biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie

Biblioteka Miejska mieści się w zabytkowym budynku z 1811 roku. Początkowo służył wojsku jako arsenał, następnie mieściło się w nim kino „Wiarus”. W 1972 roku budynek spłonął i dopiero pod koniec lat 70-tych zapadła decyzja o odrestaurowaniu go dla potrzeb Książnicy Miejskiej. Znalazły tu miejsce: wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnia, gromadzenie i opracowanie księgozbioru, księgozbiór z fili nr. 1 i administracja. W latach 90-tych, w okresie przemian społeczno-politycznych, umieszczono też część księgozbioru ze zlikwidowanych filii nr. 2, 4 i 5.

Patronem Książnicy jest Walenty Fiałek – drukarz, wydawca, bibliofil pomorski, urodził się 12 lutego 1852 roku w Chwarznie pod Starą Kiszewą na Kaszubach. (więcej informacji o patronie: https://mbpchelmno.net/patron.html)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka w Chełmnie znajdują się trzy oddziały, które realizują zadania indywidualnie oraz wspólnie.

Wypożyczalnia dla Dorosłych (parter)

Poza udostępnianiem księgozbioru i działalnością informacyjno-bibliograficzną, w wypożyczalni działa punkt wypożyczeń "Książki mówionej" (kasety magnetofonowe, filmy wideo, mp3 oraz wydawnictwa alternatywne). Dorosłym miłośnikom czytania Biblioteka proponuje uczestnictwo w Dyskusyjnym Klubie Książki. Ozdobą Wypożyczalni są cyklicznie zmieniające się wystawy rocznicowe (osobowe i przedmiotowe) oraz tematyczne. Biblioteka promuje twórczość lokalną poprzez organizowanie indywidualnych wystaw pod hasłem: "Chełmnianie i ich pasje". Przykładem wystaw okolicznościowych są m. in. "Dni Chełmna".


Oddział dla Dzieci (parter)

Na najmłodszych czytelników przede wszystkim czeka szeroka oferta wydawnicza. Dzięki organizowanym spotkaniom autorskim Biblioteka umożliwia bezpośredni kontakt z pisarzami. Wśród pisarzy dziecięcych byli to m. in. Wanda Chotomska, Alicja Patey-Grabowska, Anna Kühn-Cichocka. Prowadzony cykl lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków pozwala stopniowo, poprzez zabawę, rozbudzić w nich nawyk czytania oraz dostrzeganie przyjemności i korzyści płynących z czytania. Z Oddziałem współpracują również szkoły pozostałych szczebli edukacyjnych. Prócz spotkań tematycznych Bibliotekę odwiedzają przyszli czytelnicy na lekcjach organizacyjnych. Oddział organizuje różne rodzaje konkursów: wiedzy, plastyczne, recytatorskie. Podobnie jak Wypożyczalnię dla Dorosłych, zdobią go plastyczne prace pokonkursowe. W czasie ferii zimowych na dzieci czekają przygotowane zabawy oraz cyklicznie realizowane wyjścia do chełmińskich zakładów oraz instytucji (m. in. drukarnia, Klub Turystów Wodnych, poczta). Biblioteka włącza się w imprezy o zasięgu miejskim, powiatowym oraz ogólnokrajowym, jak m. in. "Tydzień Bibliotek", "Cała Polska czyta dzieciom" z bogatą ofertą programową.


Czytelnia

Chełmińska Czytelnia może pochwalić się bogatym, systematycznie aktualizowanym księgozbiorem z funduszy Biblioteki, dofinansowania Starostwa Powiatowego w Chełmnie, dofinansowania w ramach "Programu Biblioteki Narodowej", "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek". Ciekawostką są również 4 starodruki. W Czytelni wyodrębniono księgozbiór regionalny. Na szczególną uwagę zasługują materiały dotyczące patrona biblioteki, Walentego Fiałka. Są to przede wszystkim książki wydane drukiem i nakładem, wycinki prasowe, fotografie. W Czytelni gromadzone są również DŻS jak: zaproszenia, plakaty, ogłoszenia, ekslibrisy, kartoteki wycinków prasowych dotyczących regionu. Czytelnia realizuje również lekcje biblioteczne (m. in. cykliczne dla młodzieży maturalnej), wystawy i konkursy.