Muzeum Oświaty
Dziedzictwo  /  Edukacja  /  muzeum / galeria

Muzeum Oświaty

Muzeum funkcjonuje od 15 września 1985 roku, a w strukturze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy od 1992 roku. Muzeum gromadzi i udostępnia zbiory związane z funkcjonowaniem oświaty: muzealia - wyposażenie ucznia i nauczyciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe; archiwalia - spuściznę nauczycieli dokumentującą ich zawodową i pozazawodową działalność, materiały ukazujące drogę kształcenia i doskonalenia zawodowego, zespoły szczątkowych akt szkół i placówek oświatowych oraz zbiory biblioteczne - podręczniki, lektury szkolne, literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki, czasopisma i wycinki prasowe o tematyce oświatowej, fotografie. W pomieszczeniach Muzeum prezentowane są wystawy stałe i czasowe oraz realizowane są zadania dydaktyczno-wychowawcze.

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
85-094 Bydgoszcz
tel.: +52 342 65 90