Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
Muzyka i taniec  /  edukacja

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina

W skład Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (wydział instrumentalny, wydział rytmiki, wydział wokalny – od III OSM II st.), dająca podstawy wykształcenia muzycznego i wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej OSM II stopnia lub PSM II st. Nauka trwa 6 lat. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, dająca wykształcenie muzyczne, wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum. Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia OSM II stopnia i świadectwo maturalne. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, dająca podstawy wykształcenia muzycznego oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II st. Nauka trwa sześć lat. W ramach Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia prowadzony jest także czteroletni wydział młodzieżowy. Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia (wydział instrumentalny, wydział rytmiki, wydział wokalny – od 16 do 23 lat), dająca średnie wykształcenie muzyczne po zdaniu egzaminu dyplomowego oraz możliwość dalszego kształcenia w akademiach muzycznych lub innych w Polsce i za granicą. Klasa Talentów, dająca średnie wykształcenie muzyczne po zdaniu egzaminu dyplomowego oraz możliwość dalszego kształcenia w akademiach muzycznych lub innych w Polsce i za granicą.

To jedyna państwowa szkoła muzyczna w mieście, kształcąca rocznie około 600 młodych muzyków w kilkunastu specjalnościach artystycznych. Poza działalnością edukacyjną placówka prowadzi bogatą działalność artystyczną: organizuje koncerty symfoniczne, kameralne, spotkania z wybitnymi mistrzami i wirtuozami. Dużym zainteresowaniem cieszą się wykłady i spotkania prowadzone przez znakomitych profesorów i wykładowców Akademii Muzycznych ze znanych ośrodków Polski oraz świata. Niezwykle ważną rolę w działalności artystycznej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych zajmuje Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam”, który wielki prestiż i światowy rozgłos zawdzięcza nie tylko sławie wielkiego Artura Rubinsteina, ale przede wszystkim młodym pianistom, którzy – podążając śladami wielkiego mistrza – właśnie w Bydgoszczy rozpoczynają swoje wielkie artystyczne kariery.

ul. Andrzeja Szwalbego 1
85-080 Bydgoszcz
tel. 52 322-97-18