Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
Edukacja  /  Literatura  /  biblioteka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Siedzibę PBW przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, podręczniki szkolne, zbiory specjalne (m.in. dokumenty audiowizualne) pod kątem potrzeb kształcących i doskonalących się nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą oraz studentów kierunków pedagogicznych. Z księgozbioru korzystać mogą nie tylko nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych, ale również wszyscy zainteresowani nim mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka prowadzi również zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauczania.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Skłodowskiej-Curie 4
85-094 Bydgoszcz
tel.: +48523413074