Muzeum Wodociągów – Wieża Ciśnień
Dziedzictwo  /  Sztuki wizualne  /  muzeum / galeria

Muzeum Wodociągów – Wieża Ciśnień

Wieżę umiejscowiono w bardzo atrakcyjnej części miasta, w parku położonym na wzgórzu przylegającym do starówki i choć podstawowym zadaniem bydgoskiej Wieży Ciśnień, jak każdej budowli tego typu, było zapewnienie dostaw wody, od samego początku pełniła również rolę punktu widokowego. Funkcję gromadzenia wody i oddawania jej w szczycie zapotrzebowania Wieża Ciśnień pełniła niemal przez 90 lat do 1990 r., kiedy to ostatecznie wyłączono ją z eksploatacji. Aktualnie w Wieży Ciśnień oglądać można stałą wystawę prezentującą między innymi: drewniane rury wodociągowe, elementy wyposażenia dawnych łazienek i toalet, archiwalne zdjęcia i dokumenty. Prezentowane są również filmy, przedstawiające historię wody, sposoby jej pozyskiwania i wykorzystywania od czasów starożytnych po współczesność. W ramach biletu muzealnego można spojrzeć również na Bydgoszcz niemal z lotu ptaka.

Wieża Ciśnień (Muzeum Wodociągów)
ul. ul. Filareckiej 2
85-160 Bydgoszcz
tel. 52 586 05 52
muzeum@mwik.bydgoszcz.pl
https://www.muzeum.mwik.bydgoszcz.pl

Muzeum Wodociągów

ul. Gdańska 242
85-674 Bydgoszcz
tel.:52 586 05 52