Literatura  /  biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Pierwszą bibliotekę w Cekcynie założył w 1876 roku Władysław Simon i prawdopodobnie przetrwała ona do I wojny światowej. Biblioteka cekcyńska otwarta została ponownie w 1924 r. jako instytucja należąca do Towarzystwa Czytelni Ludowych. 7 września 1948 r. decyzją Gminnej Rady Narodowej powstała Biblioteka Gminna w Cekcynie. W 1973 r. oddano do użytku Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie, w którym przydzielono bibliotece dwa pomieszczenia. Jedno z nich zaadoptowano na wypożyczalnię, drugie na czytelnię. Ta zmiana pozwoliła na wprowadzenie wolnego dostępu do książek i przyczyniła się do wzmożenia działalności kulturalno-oświatowej. Biblioteka prowadzi szereg aktywności popularyzacyjnych, m.in. spotkania autorskie czy odbywający się od wielu lat Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "Cisową gałązkę" im. L. Wyczółkowskiego. Przy bibliotece działa również Dyskusyjny Klub Książki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

ul. Szkolna 2
89-511 89-511 Cekcyn
tel.: +52 334 75 68