Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
ośrodek kultury / dom kultury

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zostało utworzone 27.03.2007r. Uchwałą Rady Gminy. Siedziba Centrum mieści się w Brąchnówku, a terenem działania jest obszar Gminy Chełmża. CIK Gminy Chełmża jest gminną samorządową instytucją kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej. Ta wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców, zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych, zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze i promocje atrakcji gminy oraz kultury lokalnej.

Do podstawowych zadań Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; rozwijanie młodych talentów i pomoc w ich edukacji kulturalnej; krzewienie folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego. CIK Gminy Chełmża współpracuje m.in. z  bibliotekami, szkołami, instytucjami, stowarzyszeniami, Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz indywidualnymi twórcami życia kulturowego.

Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża jest Justyna Błaszczyk