Biblioteka Samorządowa w Zelgnie
Literatura  /  biblioteka

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie jest jednostką organizacyjna Gminy Chełmża. Od 2008 roku funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury. Siedziba biblioteki głównej mieści się w Zelgnie.
Bibliotece podlegają filie w miejscowościach: Głuchowo, Grzywna i Skąpe. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.
Celem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy, nauki i rozwoju kultury.

Filie Biblioteki Samorządowej w Zelgnie:  • Filia Biblioteki Samorządowej w Grzywnie - Grzywna 110, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 72 12

  • Filia Biblioteki Samorządowej w Skąpem - Skąpe, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 87 13

  • Filia Biblioteki Samorządowej w Głuchowie - Głuchowo 3, 87-140 Chełmża, tel. 56 675 78 83