Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
interdyscyplinarne  /  dla dzieci  /   ośrodek kultury / dom kultury

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy jest samorządową placówką oświatowo-wychowawczą, należącą do grupy placówek wychowania pozaszkolnego. Pełni rolę centrum kulturalnego dzieci i młodzieży, W Pałacu funkcjonują stałe koła, sekcje, pracownie. Placówka jest organizatorem imprez o zasięgu miejskim, regionalnym i ogólnopolskim,  m.in.: Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, Seminarium Filmowe Młodzieżowych DKF "Aff-era", Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat", Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej i inne.

 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
tel.:52 321 00 81