Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Literatura  /  biblioteka  /   instytucje UMWKP

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy działa od  1903 r., co czyni z niej książnicę o historii najdłuższej i najbogatszej spośród istniejących obecnie placówek w Bydgoszczy.  W zasobach ma blisko 540 tysięcy woluminów, w tym Biblioteka Bernardynów Bydgoskich. Zabytkowy księgozbiór składa się z 1374 woluminów, które zawierają 1555 dzieł. To m.in. 97 inkunabułów, tj. druków wydanych do końca 1500 roku. W strukturze Biblioteki jest także Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego znajdująca się w mieszkaniu pisarza. Została otwarta w pierwszą rocznicę śmierci artysty, tj. 29 stycznia 1968 r. Znajdują się w niej meble i pamiątki należące niegdyś do Adama Grzymały-Siedleckiego, Pracownia Teatrologiczna, w której zgromadzono książki i czasopisma dotyczące teatru polskiego i powszechnego, a także materiały na temat historii teatru w Bydgoszczy. Wśród dokumentów znajdują się programy teatralne, fotografie z przedstawień oraz kolekcja afiszy Teatru Miejskiego z lat 1835-1950. WiMBP prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą, naukową, wystawienniczą. Cykliczne wydarzenia kulturalne to spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, Projektor - filmy na strychu, LiterObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci. Biblioteka prowadzi 27 filii osiedlowych.

Dyrektorem jest Krzysztof Gonia.

85-034 Bydgoszcz
ul. Długa 39 (biura)
Stary Rynek 22-24
tel. 52 33-99-225, 52 32-87-390
sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl
https://biblioteka.bydgoszcz.pl
https://www.facebook.com/wimbp.bydgoszcz
https://www.instagram.com/bibliotekabydgoszcz/
https://www.youtube.com/user/wimbpbydgoszcz
https://twitter.com/wimbpbydgoszcz

Wypożyczalnia Główna
tel.: 52 339 92 48
e-mail: wypozyczalnia.glowna@wimbp.bydgoszcz.pl

Wypożyczalnia Fabula
tel.: 52 339 92 29
e-mail: fabula@wimbp.bydgoszcz.pl

Wypożyczalnia Multimedia 39
tel.: 52 339 92 03
multimedia39@wimbp.bydgoszcz.pl

Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego – Pracownia Teatrologiczna
ul. Libelta 5
otwarta na życzenie Czytelnika po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się pod numerem telefonu 573 313 566

Powiązane wydarzenia

01
grudnia (czwartek)
⟶ DO 24.12

Kalendarz adwentowy online - 24 magiczne dni

02
grudnia (piątek), godz. 16:00

Niektórzy lubią poezję

02
grudnia (piątek), godz. 17:00

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Drozdowskim

03
grudnia (sobota), godz. 09:00

Mikołajki w bibliotece w Bydgoszczy

07
grudnia (środa), godz. 18:00

Bydgoska Środa Literacka: Marzena Lewandowska

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy

Stary Rynek 22-24
85-034 Bydgoszcz
tel.:52 33 99 225