Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
interdyscyplinarne  /   ośrodek kultury / dom kultury  /   instytucje UMWKP

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy istnieje od 1958 roku. Placówka aktywna jest w dziedzinie muzyki, tańca, literatury, teatru i dziedzictwa kulturowego. Jest organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych, które odbywają się przede wszystkim w siedzibie instytucji w Salonie Hoffman ale również w zaprzyjaźnionych instytucjach kultury w całym województwie. Nie mniej ważna jest prowadzona działalność edukacyjna i instruktorsko-metodyczna. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy realizuje ją poprzez organizację warsztatów, szkoleń i konferencji naukowych oraz poprzez prowadzone stałe zajęcia m.in. Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Działająca w strukturze KPCK Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej promuje lokalnych twórców, przygotowując cykliczne wystawy artystów ludowych, jarmarki oraz zajęcia grupy plastycznej. Instytucja zajmuje się również badaniem i dokumentowaniem zabytków oraz popularyzacją historii regionu. Placówka jest wydawcą materiałów popularno-naukowych, w tym przewodników po regionie oraz książek literackich. Popularyzacja kultury i sztuki regionu realizowana jest poprzez prowadzenie portalu "Kultura w zasięgu" oraz organizację szeregu konkursów o skali regionalnej i ogólnopolskiej.

Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy jest Ewa Krupa.

Do najważniejszych cyklicznych przeglądów i konkursów należą:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel.: 52 585 15 01