Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS

Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS

Przegląd o zasięgu ogólnopolskim, z wieloletnią tradycją. W przeglądzie prezentują się zespoły artystyczne i soliści wytypowani przez jury w eliminacjach wojewódzkich w kategoriach: chóry, zespoły wokalne, kabarety, teatry obrzędowe, dramatyczne, zespoły pieśni i tańca, folklorystyczne, kapele ludowe i podwórkowe itd. Repertuar prezentowany na przeglądzie oceniany jest przez zespół konsultantów, który po przesłuchaniu wszystkich uczestników przyznaje Grand Prix im. Tytusa Frelichowskiego oraz nagrody i wyróżnienia. Po prezentacji zespołu lub solisty konsultanci omawiają występ, udzielają wskazówek do dalszej pracy, wskazują drogę dalszego rozwoju artystycznego, co nadaje przeglądowi rolę edukacyjną. Po zakończeniu prezentacji codziennie specjaliści w danych dziedzinach przeprowadzają warsztaty z metodyki i psychologii oraz doboru repertuaru dla tej grupy wiekowej. Omawiają występy artystyczne zespołów i solistów udzielając wskazówek do dalszej pracy. W trakcie przeglądu odbywa się szereg imprez towarzyszących z udziałem uczestników - występy w klubach i domach pomocy społecznej. Wydarzenie odbywa się co dwa lata, w różnych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy