Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

Konkurs organizowany jest co dwa lata. Swoją twórczość pokazują na nim artyści reprezentujący wszelkie rodzaje technik i form tkackich, od tkaniny artystycznej po ludową. Wysublimowane dzieła sztuki, ciepłe i przyjazne dla człowieka mają bardzo archaiczny rodowód. To jedna z najstarszych form ludzkiej aktywności. Tematy nadesłanych prac wywiedzione są z tradycji ludowej, z otaczającego świata i z malarstwa. Są to pejzaże, martwe natury, ptaki i motyle, kopie znanych obrazów. Nadesłane prace prezentowane są na wystawie pokonkursowej.

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy