Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych

Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych

Spotkanie gromadzi twórców z województwa kujawsko-pomorskiego, działających w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, mających w swoim repertuarze widowiska obrzędowe nawiązujące do lokalnych tradycji naszego regionu oraz gawędy i tradycję śpiewu ludowego. Ich celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość regionu kujaw i pomorza, pielęgnowanie lokalnych tradycji (zachowanie gwary, tradycyjnego ubioru i stylu własnego regionu) oraz przekazywanie wzorów, ocalenie od zapomnienia najcenniejszych tradycji, obrzędów, dorocznych i rodzinnych zwyczajów oraz autentycznego repertuaru. Spotkania inspirują teatry amatorskie, gawędziarzy i śpiewaków, do korzystania z dorobku kultury ludowej oraz go popularyzują. Dzięki Spotkaniom twórcy mają możliwość zaprezentowania przedstawień, piosenek, pieśni i gawęd ludowych poza własnym środowiskiem lokalnym, stwarzamy im również możliwości konfrontacji i wymiany doświadczeń artystycznych oraz kontakt z fachowcami z dziedziny kultury ludowej: teatru, muzyki, śpiewu poprzez udział w konsultacjach i zajęciach warsztatowych.

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel.: 52 585 15 01