Wojewódzkie konfrontacje teatrów dziecięcych TEATR BEZ GRANIC

Wojewódzkie konfrontacje teatrów dziecięcych TEATR BEZ GRANIC

To prezentacje w żywym planie i teatry lalkowe, tradycyjne w swojej formie i poszukujące nowych środków artystycznego wyrazu: pantomima, teatry plastyczne, teatry ruchu i tańca. W spektaklach wykorzystuje się klasyczne baśnie i nowe teksty. Jest to propozycja zarówno dla najmłodszych dzieci jak i starszej młodzieży gimnazjalnej. W Konfrontacjach biorą udział zespoły z całego województwa kujawsko-pomorskiego, na co dzień większość z nich działa w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym naszego regionu. Prezentacjom konkursowym towarzyszą omówienia warsztatowe dla instruktorów i nauczycieli w czasie Forum Dyskusyjnego prowadzonego przez jurorów. Finał odbywa się każdego roku w maju.