Ogólnopolski konkurs recytatorski (eliminacje rejonowe i wojewódzkie)

Jest to najstarszy z konkursów organizowany w naszym kraju. Organizatorem tego święta słowa jest Towarzystwo Kultury Teatralnej (Warszawa). Finałowe spotkania poprzedzone są każdego roku eliminacjami niższych szczebli: szkolnymi, miejskimi, powiatowymi, rejonowymi i wojewódzkimi. Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: recytatorskim, „wywiedzione słowa”, teatrów jednego aktora i poezji śpiewanej, a przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla dorosłych. Prezentacjom towarzyszą zawsze zajęcia warsztatowe i indywidualne konsultacje z jurorami.

Organizatorami eliminacji rejonowych i wojewódzkich w województwie kujawsko-pomorskim są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.