Turniej Słowa

Turniej Słowa

Projekt stanowi  próbę podjęcia poszukiwania nowych, atrakcyjnych form zachęcających dzieci i młodzież do czytania tekstów literackich, a zwłaszcza poetyckich. Koncepcja projektu opiera się na formule konkursu. Jest to Turniej Słowa, ponieważ kluczowym punktem wyjścia jest właśnie słowo, ale jest ono szczególne – poetyckie. Uczestnicy (w wieku od siedmiu do piętnastu lat) mogą wybrać jedną z trzech form artystycznego wyrazu słowa poetyckiego (wiersza): recytację, poezję śpiewaną lub sztuki plastyczne (ilustrację). Konkurs realizowany jest właśnie w tych trzech formułach: Turniej Recytatorski „Słowem opowiedziane”, Turniej Poezji Śpiewanej „Słowem wyśpiewane”, Turniej Ilustratorski „Malowane słowem”. Prezentacjom towarzysz wystawa prac plastycznych ilustrujących teksty literackie.

Więcej informacji na stronie organizatora: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
tel.: 52 585 15 01