Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Zbiory Archeologiczne
Dziedzictwo  /  muzeum / galeria

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Zbiory Archeologiczne

Budynek powstał po 1789 roku w związku z realizacją zespołu przemysłowego na terenie Wy­spy Młyńskiej, wznoszonego równolegle z budową Kanału Bydgo­skiego. Budynek pełnił funkcję spichrza przeładunkowego i magazy­nu zbóż dla pobliskich młynów. Po 1945 roku przeszedł na własność Skarbu Państwa, do 1974 roku pozostając w dzierżawie Państwowych Zakładów Zbożowych. Wielokrotnie remontowany, w 1979 roku przeszedł w użytkowanie, a w 1997 roku stał się własnością Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Do 2007 roku mieścił się tu Dział Historii oraz wystawa rzemiosła artystyczne­go. Od 2009 roku przeznaczony na zbiory archeologiczne Muzeum. W budynku prezentowane są ekspozycje stałe: Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów oraz W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic.

Okręgowe Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy to kilka obiektów wystawienniczych zlokalizowanych głownie w centrum miasta, są to: Spichrze nad Brdą, Zbiory Archeologiczne, Europejskie Centrum Pieniądza, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Dom Leona Wyczołkowskiego, Exploseum, Centrum Edukacji Muzealnej, Apteka pod Łabędziem, Gmach Główny
Mennica 2
85-112 Bydgoszcz

+48 52 525 33 55
Mennica 2 85-112 Bydgoszcz +48 52 525 33 55

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel.:52 52 53 555