Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Europejskie Centrum Pieniądza
Dziedzictwo  /  muzeum / galeria

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Europejskie Centrum Pieniądza

Kamienica z przełomu XVIII i XIX wieku, o cechach klasycyzującego, późnego baroku. Została wzniesiona przypuszczalnie na miejscu jed­nego z obiektów dawnej Mennicy bydgoskiej, do 1996 roku pełniąc funkcję domu mieszkalnego dla pracowników administracji młynów. W 1945 roku stała się własnością Skarbu Państwa, a w latach 90. XX wieku została przejęta przez Miasto Bydgoszcz. W 2009 roku, po pracach remontowo-odtworzeniowych, kamienica została przekaza­na w użytkowanie Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskie­go w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na Europejskie Centrum Pieniądza. Mieści się tutaj min. Pracownia Numizmatyki, Dział Ewidencji, Digitalizacji i Konserwacji Zbiorów oraz Dział Nauki i Literatury. Europejskie Centrum Pieniądza jest jednym z obiektów Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy.

Oddziały Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy:


Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel.: 52 52 53 555