Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 w województwie kujawsko-pomorskim

Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 w województwie kujawsko-pomorskim

05.09.2022

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny i święto zabytków. Celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna oraz promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku przypadka jubileuszowa 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbywa się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”!  Wydarzenia wpisujące się w obchody EDD jak co roku odbywają się w 2 i 3 weekend września czyli 10-11.09.2022 oraz 17-18.09.2022. Udział w wydarzeniach w ramach EDD jest bezpłatny.

Inauguracja EDD 2022:

W województwie kujawsko-pomorskim,  święto zabytków zostanie zainaugurowane w Aleksandrowie Kujawskim w sali kolumnowej im. Edwarda Stachury w zabytkowym budynku dworca kolejowego przy ul. Wojska Polskiego 2B. Podczas uroczystości wysłuchamy prelekcji dr hab. prof. UMK Tomasza Krzemińskiego „Tam gdzie wschód spotykał się z zachodem – dzieje i relikty granicy zaborczej w regionie kujawsko-pomorskim”, wystąpi zespół wokalny „Kulturki”, a po części artystycznej nastąpi rozstrzygnięcie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”. Zostanie również zaprezentowany siódmy z serii „Kierunek Kujawsko-Pomorskie” przewodnik i wystawa Małgorzaty Grosman „»Gorsety« kobiet. Pomiędzy stereotypami a codziennością w bydgoskiej prasie międzywojennej”. Uroczystość zwieńczy Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „O Zegar Czasu”.

Program EDD 2022 w województwie kujawsko-pomorskim:

Co roku we wrześniu biorące udział w projekcie jednostki bezpłatnie udostępniają do zwiedzania liczne zabytki i miejsca kultury, organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące. Funkcję koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pełni Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie kujawsko-pomorskim odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.