Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”

Konkurs ma na celu upamiętnienie twórczości Wandy Dobaczewskiej (właśc. Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej, ur. 24 sierpnia 1892, zm. 23 listopada 1980), polskiej pisarki, poetki, publicystki, autorki sztuk dla teatrów kukiełkowych oraz animatorki kultury. Konkurs został powołany w 2020 roku w setną rocznicę debiutu literackiego patronki konkursu. Wanda Dobaczewska swoją drogę literacką rozpoczęła w 1920 roku wydaniem tomiku poetyckiego „Na chwałę słońca”. Konkurs jest otwarty i organizowany w dwóch kategoriach rodzajowych: poezja i proza oraz dwóch kategoriach wiekowych: „dorośli i młodzież (w wieku 12-18 lat).

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna m. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy