Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”

Konkurs ma na celu upamiętnienie twórczości Wandy Dobaczewskiej (właśc. Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej, ur. 24 sierpnia 1892, zm. 23 listopada 1980), polskiej pisarki, poetki, publicystki, autorki sztuk dla teatrów kukiełkowych oraz animatorki kultury. Konkurs został powołany w 2020 roku w setną rocznicę debiutu literackiego patronki konkursu. Wanda Dobaczewska swoją drogę literacką rozpoczęła w 1920 roku wydaniem tomiku poetyckiego „Na chwałę słońca”. Konkurs jest otwarty i organizowany w dwóch kategoriach rodzajowych: poezja i proza oraz dwóch kategoriach wiekowych: „dorośli i młodzież (w wieku 12-18 lat).

  • Ostatnia/bieżąca edycja: termin zgłoszeń: do 31.03.2022, rozstrzygnięcie: 9.05.2022 roku

  • Kategoria szczegółowa: proza, poezja

  • Grupa wiekowa: młodzież, dorośli

  • Zasięg: ogólnopolski


Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna m. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Historia edycji:

  • 2. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” 9.05.2022

    • do konkursu zakwalifikowano 393 uczestników spośród 400 nadesłanych zgłoszeń.  • 1. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca” 10.05.2022

    • do konkursu zakwalifikowano 412 uczestników spośród 500 nadesłanych prac.