Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Muzyka i taniec  /  biblioteka  /  muzeum / galeria  /   ośrodek kultury / dom kultury

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Ośrodek Chopinowski w Szafarni jest instytucją kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powstała ona dla upamiętnienia pobytu młodego Fryderyka Chopina  latem 1824 i 1825 w majątku Dziewanowskich w Szafarni. Dzisiaj, w miejscu dawnego, modrzewiowego dworku rodziny Dziewanowskich, stoi eklektyczna budowla z końca XIX wieku, w której znajduje się Ośrodek Chopinowski otoczony przez zabytkowy park. Instytucja prowadzi przede wszystkim  działalność koncertową. Odbywają się tutaj też spotkania autorskie, spektakle teatralne. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni  jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Ośrodek Chopinowski od 1992 r. Oferta edukacyjna to audycje muzyczne poświęcone postaci kompozytora, warsztaty muzyczne, konkursy.
W 2009 roku została powołana biblioteka oraz archiwum dokumentujące działalność Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Księgozbiór biblioteki obejmuje nuty oraz partytury dzieł Fryderyka Chopina (faksymile rękopisów oraz Wydanie Narodowe pod red. J. Ekiera), jak również ich nagrania dokonane przez wybitnych pianistów. Doskonałym uzupełnieniem są najważniejsze pozycje dotyczące studiów nad życiem i twórczością wybitnego kompozytora (monografie, wydawnictwa zbiorowe, zeszyty naukowe).  W sali muzealnej Ośrodka zobaczyć można wystawy fotograficzne i malarskie. W dworku mieści się ponadto kompleks noclegowy.Dyrektorem Ośrodka Chopinowskiego jest dr Agnieszka Brzezińska.