Miejski Dom Kultury w Barcinie / Kino Barć
interdyscyplinarne  /  kino  /   ośrodek kultury / dom kultury

Miejski Dom Kultury w Barcinie / Kino Barć

Miejski Dom Kultury w Barcinie, to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim ale i w Polsce. To tutaj publiczność ma doskonałe warunki do odbioru muzyki, spektakli teatralnych i widowisk. W pracowniach MDK prowadzane są formy animacji i edukacji kulturalnej w tym zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne. W sali widowiskowo-kinowej odbywają się również regularne projekcje filmowe w ramach prowadzonego Kina Barć. Instytucja prowadzi również działalność wydawniczą i informacyjno–reklamową: prowadzeni redakcję i jest wydawcą programów Telewizji Lokalnej Barcin oraz POGŁOSU BARCINA. 

Miejski Dom Kultury w Barcinie jest również administratorem świetlic wiejskich:
 • Świetlica wiejska w Barcin Wsi, Barcin Wieś 106, 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Dąbrówce Barcińskiej, Dąbrówka Barcińska 24, 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Józefince, Józefinka 30, 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Kani, Kania 27, 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Krotoszynie, Krotoszyn 61, 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Mamliczu, Mamlicz 151, 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Młodocinie, Młodocin 57, 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Piechcinie ul. 11 Listopada 1B, 88-192 Piechcin
 • Świetlica wiejska w Pturku, Pturek 20, 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Sadłogoszczy, Sadłogoszcz 58 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Wolicach, Wolice 31, 88-190 Barcin
 • Świetlica wiejska w Zalesiu Barcińskim, 88-1920 Piechcin
 • Świetlica wiejska w Złotowie, Złotowo 6, 88-190 Barcin
W świetlicach odbywają się zajęcia prowadzone przez instruktorów – pracowników MDK w Barcinie, korzystają z nich także sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy. Przy świetlicach znajdują się place zabaw, miejsca na grillowanie lub ognisko, niektóre z nich mają stałe zadaszenia na terenie przy świetlicy, co umożliwia także prowadzenie zajęć na zewnątrz. 


Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Barcinie jest Artur Jakubowski.

Najważniejsze cykliczne wydarzenia

Informacje o obiekcie (271 miejsc)

organizacja wydarzeń

 • Sala kinowo-widowiskowa / 271 foteli (stały układ siedzisk) W sali widowiskowej odbywają się koncerty, przedstawienia, prezentacje. Jest to również miejsce regularnej projekcji filmów w ramach prowadzonego Kina Barć. Sala posiada widownię na 271 miejsc.
 • Foyer / 112 m2 Uzupełnieniem dla głównej sali są foyer o powierzchni 112 m2 wykorzystywane na cele wystawowe i prezentacyjne.
 • Sala konferencyjna / 50 miejsc Sala konferencyjna jest w stanie pomieścić ok. 50 osób.

Powiązane wydarzenia

01
czerwca (sobota), godz. 14:00–18:00

Dzień dziecka

15
czerwca (sobota), godz. 18:00

W Hoteliku Pod Różami-recital

27
czerwca (czwartek), godz. 19:00–20:30

Koncert MAGIC TENORS

18
września (środa), godz. 19:00–20:30

Grupa MoCarta

22
września (niedziela), godz. 17:00–19:30

Szlagierowy Byzuch

12
października (sobota), godz. 19:00–20:30

Wojtek Szumański