Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy
Dziedzictwo  /  Edukacja  /  edukacja

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

IPN to urząd zajmujący się historią Polski i Polaków w XX wieku. Zajmuje się zwłaszcza II wojną światową i latami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). Po II wojnie światowej Polska nie była całkowicie wolna. To właśnie te czasy te nazywamy „okresem PRL”. IPN zbiera i przechowuje dokumenty i dba o nie aby inni mogli z nich korzystać. Prowadzi śledztwa, żeby ukarać ludzi, którzy zabijali lub torturowali innych w czasie II wojny światowej i w czasie PRL. Instytut prowadzi działalność naukową – prowadzi badania na temat historii Polski w XX wieku, jest wydawcą książek i artykułów. Ważną częścią działalności jest również edukacja realizowana m.in. poprzez lekcje dla grup zorganizowanych, realizację filmów, programów radiowych i telewizyjnych oraz wydawanie gier planszowych. Instytucja jest również organizatorem wydarzeń w tym wykładów i spotkań autorskich, wystaw.

Instytut Pamięci Narodowej

ul. Wincentyny Teskowej 1
85-130 Bydgoszcz
tel.: 52 586 26 00