Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim
Literatura  /  biblioteka

Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim

Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim rozpoczęła swoją działalność 1 grudnia 1948 roku. Rok 1990 przyniósł istotną zmianę – brzeska książnica została przejęta przez samorząd lokalny. 7 listopada 2003 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim Biblioteka Publiczna otrzymała status samorządowej instytucji kultury. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, Oddział dla dzieci oraz Filie w Brzeziu, w Wieńcu i w Kąkowej Woli.

Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim

ul. Krakowska 14B
87-880 Brześć Kujawski
tel.: 54 25 21 207