Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 własnych utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Plac Staszica 1
87-800 Włocławek
tel.: 54 231 55 50