Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
Literatura  /  biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Początki włocławskiego publicznego bibliotekarstwa sięgają XIX wieku i wiążą się z istniejącymi wówczas bibliotekami wyznaniowymi chrześcijańskimi i żydowskimi. W 1906 roku z inicjatywy włocławskich elit, dla potrzeb naukowo–kulturalnych, powstała Biblioteka i Czytelnia im. Adama Mickiewicza we Włocławku. Kolejne lata przynosiły zmiany nazw, lokalizacji oraz organów prowadzących. Aktualnie pieczę nad biblioteką sprawuje samorząd miasta Włocławek. Biblioteka prowadzi aktywną działalność kulturalno-oświatową organizując wystawy, spotkania autorskie, prelekcje, turnieje językowe, lekcje biblioteczne. Biblioteka posiada kilka filii na terenie miasta:

  • Filia Nr 1 – ul. Grodzka 2f, tel. 54 237-15-50

  • Filia Nr 2 – ul. Dziewińska 17, tel. 54 234-57-47

  •  Filia Nr 3 – ul. Toruńska 87, tel. 54 231-53-34

  • Filia Nr 6 z oddziałem dla dzieci – ul. Żytnia 66/68

  • Filia Nr 8 z oddziałem dla dzieci- ul. Olszowa 9

  • Filia Nr 9 – ul. Sielska 6, tel. 54 236-18-20

  • Filia Nr 10 – ul. Kościelna 2, tel. 54 235-44-54

  • Filia Nr 11 – ul. Łęgska 28, tel. 54 420-12–11

  • Filia Dziecięca – ul. Kapitulna 22A, tel. 54 231-55-93

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Plac Staszica 1
87-800 Włocławek
tel.:54 231 55 50