Bydgoski Festiwal Muzyczny

Bydgoski Festiwal Muzyczny

Bydgoskie Festiwale Muzyczne to imprezy organizowane przez Filharmonię Pomorską, należące do reprezentatywnych wydarzeń Bydgoszczy i Regionu, które przez pół wieku swej działalności zapisały się jako wiodąca kulturalna marka Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Z uwagi na odmienne tradycje historyczne i założenia programowe BFM przedstawiane są dwojako: od 1963 jako Bydgoski Festiwal Muzyczny, oraz od 1966 jako Międzynarodowe Festiwale Musica Antiqua Europae Orientalis, połączone z konferencjami muzykologicznymi i slawistycznymi. Podczas organizowanych od pół wieku prezentacji festiwalowych publiczność miała okazję wysłuchania niezwykle ciekawych projektów muzycznych, począwszy od nieznanych utworów polskich i obcych, poprzez najwspanialsze dzieła światowej literatury muzycznej. Na estradach Filharmonii Pomorskiej brzmiały najwybitniejsze dzieła różnych epok i styli. Miały też miejsce prawykonania utworów specjalnie napisanych przez wybitnych polskich kompozytorów współczesnych na zamówienie Filharmonii Pomorskiej lub jej dedykowanych, jak np. Romualda Twardowskiego „Mała liturgia prawosławna” (1968), ”Tryptyk mariacki” (1973), Erotyki”(1984), Krzysztofa Pendereckiego „Kosmogonia”(1973), Wojciecha Kilara „Siwa mgła”(1979) czy Henryka Mikołaja Góreckiego „Miserere” (1987). Na BFM występowali najwyższej klasy artyści, soliści  i dyrygenci, zespoły kameralne, chóry, orkiestry symfoniczne z Polski i różnych stron świata, a także bydgoskie zespoły FP. Wspaniała akustyka sali koncertowej FP i atmosfera festiwali zachęcała gościnnie występujących artystów do kilkakrotnych powrotów do Bydgoszczy z nowymi propozycjami repertuarowymi.

Więcej informacji - na stronach organizatora Filharmonii Pomorskiej.