Złote Młynki I Kujawsko-Pomorskie Nagrody Animacji Kultury

Złote Młynki I Kujawsko-Pomorskie Nagrody Animacji Kultury

04.08.2023

Otwieramy zgłoszenia dla osób i podmiotów kandydujących do Złotych Młynków – Kujawsko-Pomorskich Nagród Animacji Kultury.

Złote Młynki to nowe nagrody przyznawane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w czterech kategoriach:

  1. Animator/Animatorka roku – nagroda im. Agnieszki Dąbrowskiej (formularz zgłoszeniowy)
  2. Nadzieja animacji kultury (formularz zgłoszeniowy)
  3. Zespół (formularz zgłoszeniowy)
  4. Mecenas kultury (formularz zgłoszeniowy)

Celem nagrody jest docenienie osób, które tworzą lub wspierają działania kulturalne prowadzące do zmiany społecznej – integrujące i angażujące lokalne społeczności, włączające grupy/osoby wykluczone z życia społeczno-kulturalnego, budujące dialog, porozumienie etc.

Na nagrodę składa się:

  • statuetka Złotego Młynka
  • nagroda finansowa (z wyłączeniem kategorii Mecenas kultury).

Nagroda może być przyznana wyłącznie osobom/podmiotom działającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. O wynikach konkursu zdecyduje 4-osobowa Kapituła złożona z przedstawicieli/lek środowiska kultury z całego województwa.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • przyjmowanie zgłoszeń – do 21 września 2023.
  • wyłonienie maksymalnie 4 nominacji w każdej kategorii – do 30 września 2023.
  • wyłonienie laureatów_ek w każdej kategorii i wręczenie nagród 25 października 2023 podczas I Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury.

Regulamin i szczegółowy opis kategorii jest dostępny tutaj (kliknij).Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Toruń ul. Kościuszki 75-77
87-100 Toruń
tel.: 603 773 74 35