Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
interdyscyplinarne  /   ośrodek kultury / dom kultury  /   instytucje UMWKP

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu (WOAK) jest samorządową instytucją kultury, obejmuje swoją działalnością całe województwo kujawsko-pomorskie. Ośrodek realizuje projekty edukacyjne dofinansowywane z budżetu państwa, a także inne przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne we współpracy z placówkami kultury, szkołami i bibliotekami z województwa.
Instruktorzy artystyczni Ośrodka udzielają specjalistycznych konsultacji osobom i zespołom, wspierają organizatorów życia kulturalnego z województwa. Ośrodek podejmuje współpracę z placówkami kultury, szkołami, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi z województwa, wspierając je w działaniach edukacyjnych i kulturotwórczych. W Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinach muzyki, fotografii, filmu i teatru każdego roku uczestniczą osoby i zespoły z całego województwa uprawiające amatorsko twórczość artystyczną. Możliwe jest prowadzenie przez Ośrodek warsztatów, szkoleń a także zajęć edukacyjnych w trybie wyjazdowym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego dla ukonstytuowanych grup uczestników po wcześniejszym ustaleniu warunków i szczegółów przedsięwzięcia.

 

Powiązane wydarzenia

30
września (piątek)
⟶ DO 02.10

Weekend seniora z kulturą w WOAKu

30
września (piątek), godz. 17:00

Wieczorne dyrdymałki

30
września (piątek), godz. 18:00

Wieczorne dyrdymałki

30
września (piątek), godz. 19:00

Dźwiękowe inhalacje

11
października (wtorek), godz. 17:00

Spotkania z głosem „Jak mnie słychać?”

25
października (wtorek), godz. 17:00

Spotkania z głosem „Jak mnie słychać?”

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55