Zielarstwo i ziołolecznictwo. Przeszłość – teraźniejszość
Edukacja

Zielarstwo i ziołolecznictwo. Przeszłość – teraźniejszość

 • Wydarzenie archiwalne: 27.10.2023
Miejsce:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Apteka pod ŁabędziemBydgoszcz, ul. Gdańska 5

Powstanie zielarstwa i ziołolecznictwa wiązało się z pierwszymi praktykami leczniczymi podejmowanymi jeszcze w okresie prehistorycznym. Wiedza i praktyka w zakresie sposobów pozyskiwania i przechowywania surowców roślinnych poprzedzała zawsze zastosowanie pochodzących z nich leków oraz próby zrozumienia mechanizmów ich działania. Lekarstwa takie stanowiły jeden z filarów dawnych praktyk terapeutycznych. W XIX wieku, dzięki postępom fitochemii, wyodrębniono alkaloidy i opisano ich działanie. Opracowano i upowszechniono przy tym także techniki syntezy chemicznej, co zapoczątkowało odwrót od leków roślinnych. Doświadczenia I wojny światowej – deficyt surowców syntetycznych oraz możliwości nowoczesnego rolnictwa sprawiły jednak, że w następnych dekadach nastąpił intensywny rozwój zielarstwa i ziołolecznictwa, który trwa do dziś. Obecnie oba te obszary są przedmiotem badań naukowych i studiów uniwersyteckich. Interesują się nimi zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy; przedstawiciele biomedycyny oraz zwolennicy terapii alternatywnych.

Obszerny, ponadczasowy i wielopłaszczyznowy temat zielarstwa i ziołolecznictwa pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga przy tym interdyscyplinarnego podejścia łączącego perspektywę historyczną ze spojrzeniem współczesnym. Celem seminarium jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach:

 • Rozwój standardów zielarskich
 • Ewolucja metod pozyskiwania surowców i wytwarzania leków roślinnych
 • Rośliny w etnofarmacji (lecznictwie ludowym)
 • Ewolucja postaci i sposobów zażywania leków roślinnych
 • Leki roślinne w dawnym dyskursie medycznym
 • Współczesna fitoterapia
 • Rola surowców roślinnych w gospodarce, polityce i życiu społecznym
 • Zielarstwo i ziołolecznictwo a odkrycia geograficzne
 • Surowce roślinne i fitoterapia w dyskursie prawnym
 • Zielarstwo i ziołolecznictwo w sztuce i literaturze
 • Zielarstwo i ziołolecznictwo – kultura – popkultura
 • Surowce i leki roślinne a terapie alternatywne.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

 • Sekcja Historii Farmacji Oddziału Bydgoskiego
 Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fundacja Naukowa Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych


Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel.: 52 52 53 555