XXVII Festyn Archeologiczny w Biskupinie 2022
Dla dzieci  /  Dziedzictwo

XXVII Festyn Archeologiczny w Biskupinie 2022

  • Wydarzenie archiwalne: 14.09.2022
Miejsce:
Muzeum w BiskupinieBiskupin
XXVII Festyn Archeologiczny będzie poświęcony Matce Naturze w różnych odsłonach. W trakcie Festynu będzie można dowiedzieć się jak w przeszłości ludzie postrzegali Matkę Naturę, a także w jaki sposób korzystali z jej dobrodziejstw wykorzystując różne dostępne surowce. Pokażemy nie tylko narzędzia wytwarzane m.in. z drewna, krzemienia, kości czy poroża czy sposoby zdobywania pożywienia, ale również techniki obróbki metali, wyrobu tkanin czy ozdób. Matka Natura to także symbolika widoczna w religiach i sztuce kultur pradziejowych i późniejszych. Opowiemy o wierzeniach związanych z siłami natury, ich różnych wcieleniach i obliczach oraz związanych z nimi rytuałach. Pokażemy także kącinę – miejsce święte dla Słowian. XXVII Festyn Archeologiczny to także pokazy i warsztaty naukowe. Naukowcy z różnych dziedzin przyrodniczych zaprezentują metody, za pomocą których badają faunę i florę z przeszłości, ale także opowiedzą, w jaki sposób życie i działalność człowieka wpływały na przyrodę kiedyś i obecnie. Spróbujemy jeszcze bardziej zrozumieć otaczający nas świat oraz zależności zachodzące pomiędzy zmianami klimatycznymi a światem roślin i zwierząt.

W Festynie Archeologicznym można uczestniczyć na kilka sposobów. Można poruszać się zgodnie z chronologią naszych rekonstrukcji, według programu godzinowego lub według własnego pomysłu. Aby jeszcze bardziej udogodnić zwiedzanie dostępne są ścieżki edukacyjne, których treść jest bezpośrednio związana z tematem Festynu.

Program XXVII Festynu Archeologicznego w Biskupinie


ŚRODA, 14 września (godz. 9:00-17:00)

10:00 – Otwarcie Festynu (scena)

10:30 – Udomowienie roślin i zwierząt – rewolucja neolityczna (pogadanka) (Zwierzyniec)

11:00 – Hippomancja (wróżba z udziałem konia) i bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

11:30 – Zwierzęta w mitach. Mit o powstaniu Rzymu (opowieść) (scena)

12:00 – Koń i łuk (pokaz łuczniczy z udziałem koni) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

12:30 – Koń, jaki jest, każdy widzi (pogadanka) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

13:00 – Rumun Bajdurzy “O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach” (opowieść dla dzieci) (scena)

13:30 – Pies – najlepszy przyjaciel człowieka (pogadanka) (scena)

14:00 – Obrzędy wojenne legionów rzymskich (z pokazem musztry legionistów) (pole bitwy)

14:30 – Skrzydlaci drapieżcy – spotkanie z ptakami drapieżnymi (pogadanka) (scena)

15:00 – Kiedyś pasterz, a dziś…? Pokaz agility i fitnessu dla psów (pole bitwy)

15:30 – Bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

16:00 – Z naturą przez wieki (pogadanka) (scena)

 

CZWARTEK, 15 września (godz. 9:00-17:00)

10:00 – Udomowienie roślin i zwierząt – rewolucja neolityczna (pogadanka) (Zwierzyniec)

10:30 – Hippomancja (wróżba z udziałem konia) i bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

11:00 – Zwierzęta w mitach. Mit o powstaniu Rzymu (opowieść) (scena)

11:30 – Koń i łuk (pokaz łuczniczy z udziałem koni) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

12:00 – Koń, jaki jest, każdy widzi (pogadanka) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

12:30 – Rumun Bajdurzy “O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach” (opowieść dla dzieci) (scena)

13:00 – Pies – najlepszy przyjaciel człowieka (pogadanka) (scena)

13:30 – Huskarl – koncert (scena)

14:00 – Obrzędy wojenne legionów rzymskich (z pokazem musztry legionistów) (pole bitwy)

14:30 – Skrzydlaci drapieżcy – spotkanie z ptakami drapieżnymi (pogadanka) (scena)

15:00 – Kiedyś pasterz, a dziś…? Pokaz agility i fitnessu dla psów (pole bitwy)

15:30 – Bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

16:00 – Z naturą przez wieki (pogadanka) (scena)

 

PIĄTEK, 16 września (godz. 9:00-17:00)

10:00 – Udomowienie roślin i zwierząt – rewolucja neolityczna (pogadanka) (Zwierzyniec)

10:30 – Hippomancja (wróżba z udziałem konia) i bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

11:00 – Zwierzęta w mitach. Mit o powstaniu Rzymu (opowieść) (scena)

11:30 – Koń i łuk (pokaz łuczniczy z udziałem koni) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

12:00 – Koń, jaki jest, każdy widzi (pogadanka) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

12:30 – Rumun Bajdurzy “O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach” (opowieść dla dzieci) (scena)

13:00 – Pies – najlepszy przyjaciel człowieka (pogadanka) (scena)

13:30 – Huskarl – koncert (scena)

14:00 – Obrzędy wojenne legionów rzymskich (z pokazem musztry legionistów) (pole bitwy)

14:30 – Skrzydlaci drapieżcy – spotkanie z ptakami drapieżnymi (pogadanka) (scena)

15:00 – Kiedyś pasterz, a dziś…? Pokaz agility i fitnessu dla psów (pole bitwy)

15:30 – Bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

16:00 – Z naturą przez wieki (pogadanka) (scena)

 

SOBOTA, 17 września (godz. 10:00-18:00)

11:00 – Archeologiczna szkoła przetrwania – zajęcia z bushcraftu (pogadanka) (scena)

11:30 – Hippomancja (wróżba z udziałem konia) i bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (scena)

12:00 – Rumun Bajdurzy “O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach” (opowieść dla dzieci) (scena)

12:30 – Koń i łuk (pokaz łuczniczy z udziałem koni) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

13:00 – Koń, jaki jest, każdy widzi (pogadanka) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

13:30 – Obrzędy wojenne legionów rzymskich (z pokazem musztry legionistów) (pole bitwy)

14:00 – Zwierzęta dawniej i dziś. Rozmowa Michała Ostrowskiego z dr Andrzejem Kruszewiczem (scena)

14:30 – Skrzydlaci drapieżcy – spotkanie z ptakami drapieżnymi (pogadanka) (scena)

15:00 – Bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

15:30 – Córy Mary – koncert (scena)

16:00 – Zioła w obrzędach, wierzeniach i medycynie ludowej, Wiesława Gruchała, Muzeum Regionalne w Wągrowcu (pogadanka) (scena)

16:30 – Pies – najlepszy przyjaciel człowieka (pogadanka) (scena)

17:00 – Udomowienie roślin i zwierząt – rewolucja neolityczna (pogadanka) (Zwierzyniec)

17:30 – Malwina Paszek “Dziewuchy” – koncert (scena)

 

NIEDZIELA, 18 września (godz. 10:00-18:00)

11:00 – Zwierzęta dawniej i dziś. Rozmowa Michała Ostrowskiego z dr Andrzejem Kruszewiczem (scena)

11:30 – Hippomancja (wróżba z udziałem konia) i bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

12:00 – Rumun Bajdurzy “O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach” (opowieść dla dzieci) (scena)

12:30 – Koń i łuk (pokaz łuczniczy z udziałem koni) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

13:00 – Koń, jaki jest, każdy widzi (pogadanka) (łąka przy wejściu do rezerwatu)

13:30 – Obrzędy wojenne legionów rzymskich (z pokazem musztry legionistów) (pole bitwy)

14:00 – Pies – najlepszy przyjaciel człowieka (pogadanka) (scena)

14:30 – Skrzydlaci drapieżcy – spotkanie z ptakami drapieżnymi (pogadanka) (scena)

15:00 – Bitwa wojów wczesnośredniowiecznych (pole bitwy)

15:30 – Córy Mary – koncert (scena)

16:00 – Opowieść o ziołach (scena)

16:30 – Archeologiczna szkoła przetrwania – zajęcia z bushcraftu (pogadanka) (scena)

17:00 – Udomowienie roślin i zwierząt – rewolucja neolityczna (pogadanka) (Zwierzyniec)

Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 3
88-410 88-410 Biskupin
tel.: +52 302 50 55

Powiązane wydarzenia