Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Dziedzictwo  /  muzeum / galeria  /   instytucje UMWKP  /  skansen / rezerwat

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów archeologicznych w Europie. Na jego terenie znajdują się bogate ślady osadnictwa od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze, w tym pozostałości osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, które z racji wyjątkowo dobrego stanu zachowania drewnianych konstrukcji jeszcze w latach 30. XX wieku zostały nazwane „Polskimi Pompejami”. Z uwagi na ich szczególną wartość dla dziedzictwa kulturowego oraz znaczenie naukowe i dydaktyczne, obszar półwyspu Jeziora Biskupińskiego i okolicy od 1994 roku jest uznany za Pomnik Historii. Tym samym znalazł się on w gronie najcenniejszych obiektów/obszarów zabytkowych Polski. Obecnie na jego terenie znajdują się rekonstrukcje pradziejowych i wczesnośredniowiecznych osiedli, w tym słynnej osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Około 250 tysięcy odwiedzających rocznie potwierdza niegasnące od dziesiątek lat zainteresowanie tak zrekonstruowanym częściowo grodziskiem kultury łużyckiej, bogatymi, atrakcyjnie pokazywanymi zbiorami muzealnymi, jak i prowadzonymi licznymi działaniami edukacyjno-dydaktycznymi  w tym, od 1995 roku -  Festynami Archeologicznymi. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z rezerwatem archeologicznym można zwiedzać przez cały rok. Czas zwiedzania terenu rezerwatu wraz z ekspozycjami trwa około 2 godziny.

Dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Biskupinie jest  dr Henryk P. Dąbrowski

Powiązane wydarzenia

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 3
88-410 88-410 Biskupin
tel.: 52 302 50 55