Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Dziedzictwo  /  muzeum / galeria  /   instytucje UMWKP  /  skansen / rezerwat

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów archeologicznych w Europie. Na jego terenie znajdują się bogate ślady osadnictwa od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze, w tym pozostałości osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, które z racji wyjątkowo dobrego stanu zachowania drewnianych konstrukcji jeszcze w latach 30. XX wieku zostały nazwane „Polskimi Pompejami”.

Rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest jednym z największych w Europie. Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii. Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Z nich najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza – niezwykle istotne dla tzw. „archeologii mokrej” zajmującej się stanowiskami bagiennymi i torfowymi. Jego odkrycie znalazło się w gronie 100 najważniejszych archeologicznych odkryć XX wieku. Dziś w rezerwacie znajdują się rekonstrukcje:

  • obozowiska łowców i zbieraczy (wizualizacja),
  • osady pierwszych rolników,
  • osady obronnej na półwyspie,
  • grobów skrzynkowych,
  • wioski piastowskiej,

oraz Chata Pałucka – obiekt etnograficzny, wpisany do rejestru zabytków.

Około 250 tysięcy odwiedzających rocznie potwierdza niegasnące od dziesiątek lat zainteresowanie tak zrekonstruowanym częściowo grodziskiem kultury łużyckiej, bogatymi, atrakcyjnie pokazywanymi zbiorami muzealnymi, jak i prowadzonymi licznymi działaniami edukacyjno-dydaktycznymi  w tym, od 1995 roku – Festynami Archeologicznymi. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z rezerwatem archeologicznym można zwiedzać przez cały rok. Czas zwiedzania terenu rezerwatu wraz z ekspozycjami trwa około 2 godziny.

Dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Biskupinie jest dr Henryk P. Dąbrowski

Powiązane wydarzenia

22
czerwca (sobota), godz. 18:00

Noc Kupały, 22 czerwca 2024