XI Konferencja Sprawozdawcza: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2021-2022
Dziedzictwo  /  Edukacja

XI Konferencja Sprawozdawcza: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2021-2022

  • Wydarzenie archiwalne: 22.06.2023
Miejsce:
Muzeum w BiskupinieBiskupin
Zapraszamy na XI Konferencję Sprawozdawczą: Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2021-2022, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2023 w Biskupinie.

22 czerwca 2023 r. (czwartek)

10.00 – otwarcie konferencji
Sambor Gawiński          Kujawsko-Pomorski WKZ
Daniel Makowiecki       Zastępca Dyrektora IA UMK w Toruniu
Henryk P. Dąbrowski   Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

10.30 Elżbieta Dygaszewicz, Katarzyna Kilinowska, Joanna Sosnowska, Wojciech Sosnowski, Tamara Zajączkowska (WUOZ)
Badania archeologiczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2021-2022 – informacja konserwatorska. (20 min.)
Michał Wiśniewki (GDDKiA Oddział w Bydgoszczy)
Badania archeologiczne na drogach zarządzanych przez bydgoski
Oddział GDDKiA w latach 2021-2022. (20 min.)
Beata Bielińska-Majewska (Muzeum Okręgowe w Toruniu)
Badania archeologiczne w Brzozie stan. 50, pow. toruński w latach 2021-
2022. (20 min.)
Danuta Żurkiewicz, Józef Bednarczyk (Wydział Archeologii UAM Poznań)
Wyniki badań osady kultury brzesko-kujawskiej w Kruszy Zamkowej
w latach 2019-2022. (20 min)
Joanna Wicha (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), Rafał
Brzejszczak (Fundacja Badań Archeologicznych im. Profesora Konrada
Jażdżewskiego) Piotr Papiernik (MAiE w Łodzi, FBA)
Badania w rejonie cmentarzyska megalitycznego w Sarnowie. (20 min.)

12.10 – 12.30 przerwa

12.30 Monika Włodarczak (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)
Wyniki badań na stanowisku Klonowo 4, gm. Dobre, pow. radziejowski. (20 min.)
Andrzej Smaruj (Pracownia Badań Archeologicznych), Szymon Nowaczyk
(Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)
Neolityczne osady w Łysininie, stan.7 i Nowejwsi Pałuckiej, stan. 32, gm. Gąsawa.
(20 min.)
Magdalena Przymorska-Sztuczka (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2022 r. na stanowisku nr 2 w
Biskupinie, pow. żniński. (20 min.)

13.30-14.00 dyskusja

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.30 otwarcie wystaw:
„Archeologia wysp. Wyspy na peryferiach monarchii”
„Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia”
„Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2021-2022”

16.30 Jerzy Czerniec (Geoinnowacje)
Badania prospekcyjne w Kaczkowie stanowisko 28 oraz w Trzebczu Szlacheckim
stanowisko nr 16, jako przykład zastosowania interdyscyplinarnego podejścia w
badaniach nad krajobrazem archeologicznym. (20 min.)
Szymon Nowaczyk, Szymon Rosołowski (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)
Badania wykopaliskowe osady z późnej epoki brązu na stan. 3 w Gąsawie –
podsumowanie wyników z sezonów 2008 i 2022. (20 min.)
Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu)
Badania weryfikacyjno-sondażowe u podnóża grodziska łużyckiego w Słupie
(Słupski Młyn), gm. Gruta, stan. 3. komunikat (15 min.)
Józef Łoś (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
Grób kloszowy z okresu lateńskiego z Kozielca, gm. Dobrcz. komunikat (15 min)
Andrzej Smaruj (Pracownia Badań Archeologicznych)
Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego w Mogilnie, stan. 76 – badania
w latach 2020 i 2021. (20 min.)
Szymon Nowaczyk, Albin Sokół (MA Biskupin), Andrzej Smaruj (PBA)
Konstrukcje przeprawowe z przełomu er ze Żnina, ul. 700-lecia. (20 min.)
Józef Bednarczyk, Danuta Żurkiewicz (Wydział Archeologii UAM Poznań)
Wyniki badań sanktuarium i osady kultury przeworskiej w Kruszy Zamkowej w
latach 2019-2022. (20 min.)
Małgorzata Kurzyńska (Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu)
Badania na wielokulturowym zespole osadniczym w Krusze-Osiek, gm. Warlubie,
stan. 1(cmentarzyska kultury pomorskiej, oksywskiej, wielbarskiej). (20 min.)

19.00-19.30 dyskusja
19.30 - spotkanie towarzyskie przy kolacji


23 czerwca 2023 r. (piątek)

9.00 Mateusz Sosnowski (Wdecki Park Krajobrazowy), Jerzy Czerniec (IAiEPAN w
Warszawie), Ryszard Kaźmierczak (IA UMK), Olaf Popkiewicz (Toruń),
Michał Jankowski (UMK w Toruniu)
Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w latach
2021 – 2022. (20 min.)
Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie)
Wczesnośredniowieczna nekropolia w miejscowości Starorypin Prywatny, woj.
kujawsko-pomorskie. Rozpoznanie-ochrona–ocalenie. (badania w latach
2021-2022). (15 min.)
Ryszard Kaźmierczak, Piotr Błędowski, Jacek Bojarski, Marcin Weinkauf,
Wojciech Chudziak (Instytut Archeologii UMK w Toruniu)
Wczesnośredniowieczne grodziska powiatu inowrocławskiego. (20 min.)
Ryszard Kaźmierczak, Jacek Bojarski, Marcin Weinkauf, Wojciech Chudziak
(IA UMK)
Z badań weryfikacyjnych osadnictwa wczesnośredniowiecznego Krajny i Pałuk.
komunikat (15 min.)
Jacek Bojarski (IA UMK)
Nowe cmentarzysko szkieletowe z historycznego Wyszogrodu Bydgoszcz-Fordon,
(stanowisko 151) na tle cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej. (20 min.)
Piotr Błędowski, Ryszard Kaźmierczak, Marcin Weinkauf, Wojciech Chudziak
(IA UMK)
Fałszerstwa mennicze z wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w
Pawłówku. (20 min.)
Joanna Sawicka (IAiE PAN, Oddział w Poznaniu)
Od Popiela do zamku kazimierzowskiego. Najnowsze wyniki badań nad zespołem
grodowym i zamkiem kazimierzowskim w Kruszwicy. (20 min.)
11.10-11.30 przerwa

11.30 Jadwiga Lewandowska (Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie,
Fundacja Vetustas. Przestrzeń Pogranicza)
Średniowiecze grody ziemi dobrzyńskiej. Rozpoznanie – ochrona – pamięć.
(30 min.)
Jakub Mosiejczyk (Archeo-Adventure Pracownia Archeologiczna)
Wstępne wyniki badań archeologicznych przy kościele p.w. Znalezienia Krzyża
Świętego w Radziejowie. (20 min.)
Alicja Drozd - Lipińska, Natalia Mucha (Wydział Nauk Biologicznych
i Weterynaryjnych UMK w Toruniu)
Dawni mieszkańcy Radziejowa w świetle wyników badań antropologicznych
ludzkich szczątków kostnych z krypty kościoła p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w
Radziejowie. (20 min.)
Magdalena Majorek (Pracownia Datowania i Konserwacji Zabytków,
Uniwersytet Łódzki)
Konserwacja i digitalizacja wyrobów włókienniczych i wyposażenia grobowego z
krypty kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie (2021 r.). (20 min.)
Robert Grochowski (PW Castrum Bydgoszcz)
Czy tu biło serce pierwszej Kcyni? Badania archeologiczne przy kościele
parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Kcyni. (20 min.)
Krzysztof Jarzęcki (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy)
Monety z tak zwanego Skarbu Bydgoskiego na tle znalezisk z Kujaw. (20 min.)

13.40-14.00 dyskusja
14.00.15.00 przerwa obiadowa

Krzysztof Jarzęcki (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy)
Skarb z Romanowa jako źródło archeologiczne. Nowe badania dawnego
znaleziska. (20 min.)
Olaf Popkiewicz, Mateusz Sosnowski, Mariusz Ciszak
(Wdecki Park Krajobrazowy)
Działania Armii Pomorze, we wrześniu 1939 roku, na terenie powiatu
świeckiego, w świetle źródeł archeologicznych. (20 min.)
Elżbieta Jarzęcka, Marcin Woźniak
(Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu)
Budowa lapidarium na cmentarzu żydowskim w Inowrocławiu –
finał archeologicznej przygody. (20 min.)
Anna Siwiak, Wojciech Siwiak
(Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Łuczniczka”)
Rozpoznanie archeologiczne dziedzictwa pradziejowego i historycznego
lewobrzeżnej doliny Wisły pomiędzy ujściem Brdy i Wdy. Na przykładzie
arkusza AZP 34-40. Grabówko – Topolinek – Topolno.
Osadnictwo pradziejowe” (20 min.)
Józef Bednarczyk z zespołem (Wydział Archeologii UAM Poznań)
VIII sprawozdanie z badań z użyciem wykrywacza metali na Kujawach
w latach 2021 – 2022. (20 min.)
Emil Mirecki (Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Historyczne Łokietek)
Józef Bednarczyk (Wydział Archeologii UAM Poznań)
Wstępne wyniki poszukiwań z użyciem wykrywacza metali na polu bitwy pod
Płowcami. (20 min.)

17.00-18.00 dyskusja i zakończenie XI Konferencji Sprawozdawczej

Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 3
88-410 88-410 Biskupin
tel.: 52 302 50 55