Wystawa pokonkursowa | WYMARZONE MUZEUM STO LAT!
Sztuki wizualne

Wystawa pokonkursowa | WYMARZONE MUZEUM STO LAT!

  • Wydarzenie archiwalne: 07.12.2023
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w BydgoszczyBydgoszcz, ul. Gdańska 4

Wymarzone muzeum. 100 lat! to V edycja cyklu Wymarzonego Muzeum – konkursów oraz wystaw pokonkursowych organizowanych w ramach idei propagowania postaw kulturalnych wśród uczniów szkół podstawowych; wychowania do kultury i w kulturze.

Cel główny: Kształtowanie wśród młodszych odbiorców kultury wrażliwości na piękno

Cele szczegółowe:
– kształtowanie etycznych postaw wśród dzieci
– wskazywanie wartości duchowych
– kształtowanie wrażliwości na piękno i dobro
– rozbudzanie wrażliwości twórczej
– zachęcanie do kreatywności i samodzielności w wypowiedziach artystycznych

Wyjątkowa idea tegorocznego konkursu powstała w odpowiedzi na potrzebę wzbogacenia wydarzeń dotyczących obchodów Jubileuszu 100-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy dla młodszych odbiorców kultury. Wydarzenie ma zaakcentować uczestnictwo dzieci w przestrzeni kulturalnej instytucji muzeum.

Celem każdej z realizowanych edycji konkursu i wystaw pokonkursowych dla dzieci, jest promocja Muzeum, oraz jej patrona. Tak jest również w tegorocznym konkursie. Pojawiające się Kwiaty jako główny motyw podejmowany wielokrotnie przez Leona Wyczółkowskiego – stał się inspiracją do zaproponowania ich symbolicznego odtworzenia w pracach dzieci. Temat zaproponowany w tej edycji, to idea wzbogacająca 100-lecie MOB. Kwiaty stanowią tu też szerszą myśl – zwrócenie uwagi na ponadczasowe piękno i wrażliwość. W ten sposób zapraszamy do poznawania niematerialnych świadectw kulturowych, młodego odbiorcę kultury. Staramy się zapoznać z dziedzictwem niematerialnym takim jak: przekazy ustne na temat symboliki i właściwości kwiatów, zwyczajami i rytuałami związanymi z obchodami jubileuszy, w tym urodzin; przekazujemy wiedzę i praktyki dotyczące przyrody.Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy