Wystawa
Dziedzictwo

Wystawa "Krzemionki Stefana Krukowskiego"

  • dzisiaj
    ⟶ DO 31.10
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Muzeum w BiskupinieBiskupin

Krzemionki Stefana Krukowskiego  W 1922 roku geolog Jan Samsonowicz odkrył w Krzemionkach prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego. Informację o znalezisku przekazał archeologowi Stefanowi Krukowskiemu. Dzięki zaangażowaniu jego, innych badaczy oraz grona społeczników powstrzymany został proces niszczenia tego wyjątkowego zabytku i utworzono pierwszy w Polsce rezerwat archeologiczny. Badania i obserwacje prowadzone w Krzemionkach przez Stefana Krukowskiego miały charakter pionierski dla całej archeologii europejskiej. Przez następne 100 lat ten wyjątkowy zabytek był obiektem badań, które podejmowały kolejne pokolenia archeologów m.in. z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wysiłek wielu osób zaangażowanych w rozpoznanie, zabezpieczenie i właściwą ekspozycję unikatowego zabytku zaowocował wpisaniem w 2019 roku Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Autorem wystawy jest Marek Zalewski z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Ekspozycja prezentuje ok. 30 zdjęć ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie wykonanych w okresie działalności Stefana Krukowskiego w Krzemionkach, czyli w latach 20. i 30 XX w. Można również zobaczyć zabytki archeologiczne związane z pozyskiwaniem krzemienia odkryte podczas badań prowadzonych przez Krukowskiego w okresie międzywojennym. Wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Kuratorzy: Marek Zalewski (PMA), Joanna Witulska (MAB)

Wystawa otwarta od 21 maja do 31 października 2024 r.Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie