Logo partnera
Edukacja

Wykład dr Iwony Józefowicz pt.: „(Nie)równe prawa – o dyskryminacji w życiu codziennym”

  • Wydarzenie archiwalne: 02.03.2022
Miejsce:
Gmach główny Gdańska 4Bydgoszcz, ul. Gdańska 4
Wykład z okazji Międzynarodowego Dnia bez Dyskryminacji. Zagwarantowana w Konstytucji RP równość wobec prawa zakłada, przede wszystkim, że nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Okazuje się jednak, że niemal codziennie spotykamy wiele sytuacji, w których jesteśmy świadkami lub ofiarami nierównego traktowania – dyskryminacji.

Prelegentka przybliży zjawisko dyskryminacji oraz omówi na przykładach jej różne przejawy (ze względu na płeć, status społeczny, narodowość, kolor skóry, orientację seksualną, wyznanie, niepełnosprawność itp.) występujące we współczesnej przestrzeni społecznej naszego miasta, kraju i świata.

Wstęp do muzeum – bilet specjalny 1 zł

Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel.:52 52 53 555