Wieczór Toruński: Zygmunt Mocarski (1894–1941) bibliotekarz i bibliofil, zasłużony dla Torunia społecznik
Wstęp wolny  /  Literatura

Wieczór Toruński: Zygmunt Mocarski (1894–1941) bibliotekarz i bibliofil, zasłużony dla Torunia społecznik

  • Wydarzenie archiwalne: 07.12.2023
Miejsce:
Książnica KopernikańskaToruń, Juliusza Słowackiego 8

W tym roku świętujemy setną rocznicę powstania Książnicy Kopernikańskiej – u zarania swego istnienia nazywanej Książnicą Miejską im. Kopernika. Warto przypomnieć jej pierwszego dyrektora (1923–1939), i jednocześnie pierwszego prezesa toruńskich bibliofilów (1926–1939) – Zygmunta Mocarskiego. Uczynimy to 7 grudnia w Książnicy Kopernikańskiej podczas kolejnego Wieczoru Toruńskiego. O Zygmuncie Mocarskim opowie dr Katarzyna Tomkowiak.

Katarzyna Tomkowiak: „Zygmunt Mocarski był pierwszym fachowym bibliotekarzem w mieście, aktywnym członkiem Związku Bibliotekarzy Polskich, współtworzył Koło Poznańsko-Pomorskie tego związku (1928–1939). W Książnicy opowiem o jego życiu i działalności, zarówno tej przed przybyciem do Torunia, jak i czasach w mieście nad Wisłą w międzywojniu. Był cenionym ekspertem bibliotecznym w trakcie »bojów« o odzyskanie zrabowanych przez Rosjan bibliotecznych zbiorów polskich na mocy zapisów traktatu ryskiego. To pośrednio Sowietom zawdzięczamy, że przybył do powstającej Książnicy. (Uniemożliwiono mu pracę nad rewindykacją m.in. polskich inkunabułów...). W mieście dzięki niemu powstało Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela, był fratrem Konfraterni Artystów, ale i przyczynił się do reaktywacji (1937) Towarzystwa Miłośników Torunia, które powstało również sto lat temu – w 1923 r. Zdolny i pracowity członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, redaktor jego wydawnictw. Znalazłam jego nieznany życiorys, dzięki niemu poznamy nowe fakty z jego życia w 1939 r. Przypomnę jego kontakty (zapomniane) z młodymi wówczas historykami literatury, (którzy okazali się później cenionymi badaczami, o co pytali, o co prosili?), znalazłam nowy, nieznany list od jednego z nich. Czy korespondencję z młodym wówczas, a później uznanym historykiem UMK, o co pytał? Wspomnę, jakie zbiory pozyskał dla Książnicy... z kim z torunian współpracował... co mu zawdzięczamy. Nie zabraknie charakterystyki jego ewolucji zapatrywań politycznych.., czy dookreślenia co kolekcjonował?, czy miał poczucie humoru?”.

Wieczór Toruński w Książnicy Kopernikańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Organizatorzy Wieczoru: Książnica Kopernikańska w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia.
Cykl Wieczory Toruńskie Towarzystwa Miłośników Torunia i Książnicy Kopernikańskiej jest realizowany dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń.Źródło: Książnica Kopernikańska w Toruniu

Książnica Kopernikańska w Toruniu

ul. Słowackiego 8
87-100 Toruń
tel.: 56 622 66 42

Powiązane wydarzenia

15
kwietnia (poniedziałek), godz. 15:30

Kwiecień 2024 w Mediatece Raszei

15
kwietnia (poniedziałek), godz. 18:00

Kwiecień w Książnicy Kopernikańskiej

15
kwietnia (poniedziałek), godz. 18:00

Toruńskie historie – miejsca i ludzie: śródmieście