Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu
Literatura  /  biblioteka  /   instytucje UMWKP

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu

Jedna z najznamienitszych i największych bibliotek w Polsce,  działa od 1923 roku. Posiada zbiory: książki, starodruki, rękopisy, czasopisma, zbiory kartograficzne, dokumenty życia społecznego -  to przechowane i udostępniane  dziedzictwo kultury regionalnej, krajowej, światowej. Książnica jest organizatorem wystaw, także z dziedziny sztuki, konkursów literackich (np. Wojewódzki konkurs literacki pamięci "Dokty"). Prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjną oraz wydawniczą ("Folia Toruniensia", "Stella Copernicana").
Dyrektorem Książnicy jest Danetta Ryszkowska-Mirowska.

Książnica Kopernikańska w Toruniu

ul. Słowackiego 8
87-100 Toruń
tel.:56 622 66 42