Warsztaty teatralne "Jeden gest - wiele znaczeń"
Edukacja  /  Teatr / Kabaret

Warsztaty teatralne "Jeden gest - wiele znaczeń"

  • Wydarzenie archiwalne: 19.03.2022
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyToruń, ul. Szpitalna 8
 

ADRESACI:
Warsztaty skierowane są do animatorów kultury, opiekunów i instruktorów grup teatralnych, nauczycieli, aktorów amatorów, a także do wszystkich osób poszukujących inspiracji do swoich działań teatralnych i poszukujących nowych doznań teatralnych, które chcą doświadczyć teatru uczestnictwa.

CEL:
Rozwijanie umiejętności i świadomości ruchu scenicznego oraz rozwijanie wrażliwości teatralnej.

PROGRAM:
Teatr posługuje się zarówno słowem, jak i pozajęzykowymi systemami znaczeniowymi. Korzysta ze znaków słuchowych i jednocześnie wzrokowych.
Życie to nieustanny ruch. Oko ludzkie dopatruje się w nim znaczenia, a człowiek czerpie przyjemność z estetyki ruchu.
Prawie we wszystkich cywilizacjach gest obok słowa stanowi najbardziej rozwinięty system znaków. W teatrze znaki gestykulacyjne, pozy czy mimika towarzyszą słowom a inne mogą je zastępować. Sceniczna samoświadomość aktora nie ogranicza się jedynie do wypowiedzenia słowa czy zajmowania określonego miejsca na scenie. To zbiór wielu elementów składających się na postać kreowaną przez aktora. Istotnym, ale często niedocenianym elementem zawodu aktorskiego, jest umiejętność gry gestem czy poruszania się. Służy tworzeniu postaci dramatycznej w takim samym stopniu, jak słowo czy wygląd. Wyznacza też teatralną konwencję przedstawienia, a nawet odpowiada za niewerbalną część sztuki.
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak zachowywać się na scenie, aby przyciągać uwagę widza i uzupełniać gestem kwestie mówione. Nabędą umiejętność świadomego poruszania się i kompozycji w przestrzeni służącej budowaniu prawdy scenicznej. Zapoznają się z modelami kompozycji i sekwencji ruchu wywodzącego się z teatru tańca i technik Kata w Karate.
Wykorzystując metody Czechowa, biomechanikę Meyerholda oraz wybrane ćwiczenia z pantomimy Henryka Tomaszewskiego, uczestnicy pod kierunkiem prowadzącego warsztaty stworzą przedstawienie, w którym będą aktorami i widzami.
Warsztaty mają charakter wyłącznie praktyczny i są koncepcją oryginalną jego twórcy. Koniec zwieńczy niezwykły performance, którego aktorami staną się uczestnicy a reżyser Ireneusz Maciejewski wzorem Tadeusza Kantora będzie im towarzyszył podczas improwizacji.

PROWADZĄCY:
Ireneusz Maciejewski – reżyser teatralny, aktor lalkarz, filmowiec, montażysta, performer, kiedyś mim, z zamiłowania fotograf. Autor sztuk, adaptacji teatralnych oraz tekstów piosenek. Absolwent Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Lalkarski w Białymstoku, kierunek reżyseria oraz kierunek aktorski), Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Zrealizował ponad 40 spektakli teatralnych. Jest autorem kilku projekcji multimedialnych, a także form filmowych wykorzystanych do przedstawień.

CENA: 100 zł

Płatność w kasie (do godz. 15:00 w dni robocze) lub na konto: Bank MILLENNIUM
61 1160 2202 0000 0000 6090 1253 (w tytule przelewu proszę podać datę i nazwę warsztatów)

KIEDY: 19 marca 2022 r.

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT: do 16 marca 2022 r.

CZAS TRWANIA:  warsztaty obejmują 8 godz. dydaktycznych,
sobota 19 marca 2022 r. w godz. 10.00-17.00 (z przerwą)

MIEJSCE: WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8

Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy na dole strony.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Ireneusz Maciejewski
e-mail: ireneusz.maciejewski@woak.torun.pl
tel. 566522755

Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55