Warsztaty Od słowa do dźwięku
Edukacja

Warsztaty Od słowa do dźwięku

  • Wydarzenie archiwalne: 26.11.2021
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyToruń, ul. Szpitalna 8
 ADRESACI:Pedagodzy, nauczyciele, instruktorzy i animatorzy kultury, bibliotekarze, studenci, autorzy podcastów, adepci dziennikarstwa i wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem słuchowisk.


CEL:Zdobycie wszechstronnych umiejętności i niezbędnej wiedzy służących tworzeniu słuchowiska rozumianego jako kreatywna metoda pracy z grupą.


PROGRAM:Realizacja słuchowiska to innowacyjna metodą pracy z grupą, gdyż skłania do kreatywnego wykorzystania nowych technologii. Może być na przykład inspirującym sposobem na zaciekawienie lekturą szkolną albo alternatywą dla prezentacji graficznej. Warsztaty Od słowa do dźwięku wprowadzą uczestników w tajniki tego medium i pomogą rozpocząć samodzielną realizację słuchowisk zarówno w środowisku szkolnym, jak i w domowym zaciszu.
Pierwsza część warsztatów skupia się na technicznych aspektach realizacji nagrań i obróbki materiałów audio. Uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować sprzęt i oprogramowanie, poznają zasady pracy z mikrofonem oraz nauczą się wykorzystywać smartfony do nagrywania dźwięku.
Druga część warsztatów poświęcona jest zagadnieniom emisji głosu, twórczej interpretacji tekstu oraz udźwiękowieniu realizowanych słuchowisk. Uczestnicy nauczą się też pisać scenariusze słuchowisk. W ostatniej części uczestnicy wspólnie zrealizują słuchowisko w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Pod kierunkiem prowadzącego nauczą się wykorzystywać darmowe oprogramowanie do obróbki dźwięku, zgłębiając tajniki postprodukcji.


PROWADZĄCY:Agnieszka Zakrzewska – pedagożka teatru, animatorka kultury, trenerka. Specjalistka ds. teatru w WOAK Toruń. Jurorka konkursów recytatorskich i przeglądów teatralnych. Prowadzi autorskie cykle i pojedyncze warsztaty dla nauczycieli, kadr kultury oraz dla dzieci od lat 3, młodzieży i studentów, dorosłych, seniorów, grup międzypokoleniowych. Udziela konsultacji i innych form merytorycznego wsparcia grupom teatralnym i indywidualnym twórcom z regionu. Posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wykorzystujących media społecznościowe oraz inne formy działań on-line.
Autorka i koordynatorka licznych przedsięwzięć teatralnych i wydarzeń kulturalnych. Realizuje działania wspierające lokalne społeczności. Współautorka projektów Lato w teatrze w Toruniu – instruktorka projektów w Toruniu i Strzelnie. Prowadząc warsztaty pedagogiczno-teatralne współpracowała z Teatrem im. W. Horzycy, Teatrem Baj Pomorski w Toruniu oraz ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. Absolwentka pedagogiki teatru (IT, UW), Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży (AST, Filia we Wrocławiu) oraz Policealnego Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu. W trakcie certyfikacji 23. Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

Grzegorz Kaźmierski – muzyk oraz realizator dźwięku, animator kultury, teatrolog i filmoznawca. Specjalista ds. interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Absolwent teatrologii i filmoznawstwa na UKW w Bydgoszczy oraz filmoznawstwa i animacji kultury na UMK w Toruniu. Założyciel improwizacyjnego projektu muzyczno-poetyckiego 3.Piętro oraz duetu instrumentalnego Mlecze. W 2019 roku ukazał się jego solowy album „Improv”. Jako przewodniczący Studenckiego Koła Teatrologicznego UMK współpracował z Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu, Teatrem Baj Pomorski oraz klubem "Od Nowa". Koordynator projektów kulturalnych wystawianych w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu. Autor wideoklipów oraz miniatur filmowych.
HARMONOGRAM:
Warsztaty obejmują 24 godz. dydaktyczne.
- piątek 26.11.2021 r. w godz. 16.30-20.30,
- sobota 27.11.2021 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą),
- niedziela 28.11.2021 r. w godz. 9.00-17.00 (z przerwą).

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT:
do 19 listopada 2021 r.
Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

MIEJSCE:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8

CENA: 150 zł

WIĘCEJ INFORMACJI:
Grzegorz Kaźmierski – tel. 56 652 27 55
e-mail: grzegorz.kazmierski@woak.torun.pl,
Agnieszka Zakrzewska – tel. 56 652 27 55
e-mail: agnieszka.zakrzewska@woak.torun.pl
Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55