Warsztaty aktorskie
Edukacja

Warsztaty aktorskie

  • Wydarzenie archiwalne: 02.10.2021
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyToruń, ul. Szpitalna 8
 ADRESACI:Instruktorzy teatralni, animatorzy kultury, nauczyciele i wszystkie osoby prowadzące grupy teatralne albo przegotowujące młodych ludzi do udziału w konkursach recytatorskich lub studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych biorący udział w konkursach. Zarówno osoby początkujące, jak i doświadczone w pracy scenicznej.


CEL:Rozwijanie umiejętności pięknego mówienia, zdobycie praktycznych umiejętności świadomego występowania na scenie (m.in. poznanie tajników pozawerbalnej komunikacji z widzem, wykształcenie odruchów scenicznych) i nabycie umiejętności samo prezentacji.


PROGRAM:

Prowadzący warsztaty jest reżyserem, aktorem teatralnym, mimem, poetą, autorem sztuk teatralnych i wieloletnim jurorem przeglądów teatralnych, poetyckich, recytatorskich. W oparciu o te doświadczenia przygotowany został autorski program warsztatów, który uwzględnia specyfikę konkursów recytatorskich i teatralnych a także stosowane przez jurorów kryteria oceny.

W pierwszej części uczestnicy przeprowadzą wraz z prowadzącym ćwiczenia analityczne wybranych tekstów poetyckich, monologów pisanych prozą oraz fragmentów sztuk dramatycznych. Poprzez graficzną analizę tekstu uczestnicy dokonają jego rozbioru pod względem konstrukcji dramaturgicznej, struktur uczuciowych i interpretacyjnych. Dzięki temu nauczą się odnajdywać w tekście intencjonalne, emocjonalne i dramaturgiczne punkty przedstawianego utworu. Kolejne ćwiczenia doprowadzą do uświadomienia uczestnikom, na czym polegają „prawda” i „fałsz” na scenie. Na podstawie nagrań fragmentów monologów aktorskich prowadzący zwróci uwagę na świadomie wprowadzone przez artystów elementy przykuwające uwagę widza.

W części drugiej uczestnicy wykonają ćwiczenia obejmujące najważniejsze zadania aktorskie (w tym odwołujące się do zasad Diderota), ćwiczenia z poetyki, intencjonalnego mówienia, dykcji, emisji głosu i impostacji. Warsztaty uzupełnią podstawowe ćwiczenia z zakresu ruchu, biomechaniki i świadomego gestu inspirowane klasycznymi ćwiczeniami z metod aktorskich Michaiła Czechowa.


PROWADZĄCY:

Ireneusz Maciejewski – reżyser teatralny, aktor lalkarz, filmowiec, montażysta, performer, kiedyś mim, z zamiłowania fotograf – człowiek orkiestra. Autor sztuk, adaptacji teatralnych oraz tekstów piosenek. Absolwent Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Lalkarski w Białymstoku, kierunek reżyseria oraz kierunek aktorski), Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz SGH w Warszawie na Kierunku Menedżer Kultury. Zrealizował ponad 40 spektakli teatralnych. Jest autorem kilku projekcji multimedialnych, a także form filmowych wykorzystanych do przedstawień. W 2020 r. otrzymał nagrodę z ZASP za interesującą inicjatywę stworzenia oryginalnego internetowego studia telewizyjnego „Spotkania Tv” promującego teatr lalek, a w 2019 od UMK za najlepszy spektakl w Teatrze Baj Pomorski w sezonie 2018/19. Prowadzi liczne edukacyjne warsztaty artystyczne, teatralne i multimedialne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Juror w wielu konkursach recytatorskich, interpretacji teatralnych.
HARMONOGRAM:
Warsztaty obejmują 18 godz. dydaktycznych
– sobota 2.10.2021 r. w godz. 10:00-17:00
– niedziela 3.10.2021 r. w godz. 9:00-16:00

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT:
do 1 października 2021 r.
Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

MIEJSCE:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8

CENA: 200 zł

WIĘCEJ INFORMACJI:
Ireneusz Maciejewski – tel. 56 652 27 55
e-mail: ireneusz.maciejewski@woak.torun.pl


Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55