Edukacja

Szkolenie: Terapia dziecka – 17 elementów terapii według prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej

  • 27
    stycznia 2024 (sobota), godz. 09:00–14:00
Miejsce:
Dom Jubileuszowy Fundacji „Wiatrak”,Bydgoszcz, Bołtucia 7

Fundacja „Wiatrak” zaprasza na szkolenie z zakresu terapii dziecka.

Temat szkolenia:
17 elementów terapii według prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej

Metoda Krakowska to metoda terapeutyczna stosowana w pracy z dziećmi.
Jest ona z powodzeniem wykorzystywana w celu stymulowania rozwoju funkcji językowych,
poznawczych oraz umiejętności społecznych dzieci – szczególnie tych, które wymagają
wspierania rozwoju.

Do kogo jest skierowane szkolenie?
Szkolenie jest skierowane do terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, psychologów,
pedagogów, logopedów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne, studentów oraz
rodziców.

Jaki jest cel szkolenia?
Poznanie zasad stymulacji rozwoju dziecka Metodą Krakowską poprzez przedstawienie
i omówienie jej 17-stu elementów z perspektywy gabinetu prowadzonego przez terapeutę
Metody Krakowskiej w Bydgoszczy.

Tematyka szkolenia:
1) Przedstawienie autorki Metody Krakowskiej, prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej –
obszaru badań naukowych oraz publikacji.
2) Omówienie lateralizacji funkcji mózgowych i ich roli w organizacji zajęć oraz doborze
materiałów do przeprowadzania stymulacji.
3) Omówienie każdego z 17-stu elementów pracy Metodą Krakowską na podstawie zdjęć i
nagrań filmowych z przeprowadzanych zajęć.
4) Poznanie pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do każdego z 17-stu elementów
terapii.

Kto prowadzi szkolenie?
mgr Barbara Bauman-Bielawska – certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, surdologopeda, pedagog, oligofrenopedagog.
Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy oraz w Sanitasie w Bydgoszczy.

Termin szkolenia: 27 stycznia 2024, godz. 9:00 – 14:00

Koszt: 380 zł/ osoba

Wpłata na konto: 49 1320 1117 2045 5859 2000 0003 

Tytuł przelewu: 17 elementów terapii według prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej

Wpłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat.

Kontakt

tel.: 513 945 785Źródło: Centrum Kultury Katolickiej WIATRAK

Centrum Kultury Katolickiej WIATRAK

ul. Bołtucia 7
85-796 Bydgoszcz
tel.: 52 323 48 24