Logo partnera
Edukacja

Święto słowa. Rok Bruno Schulza

  • Wydarzenie archiwalne
Miejsce:
Pałac MłodzieżyBydgoszcz, Jagiellońska 27
Święto słowa to cieszący się dwudziestoletnią tradycją i renomą cykl imprez realizowany pod patronatem Bydgoskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, który służy prezentowaniu, w ramach corocznych spotkań o różnej tematyce i formie, szeroko rozumianej problematyki językowej. Poprzez zajęcia warsztatowe, ćwiczenia wykłady, konkursy pięknego mówienia i czytania, promocje książek oraz czytelnictwa uczestnicy uwrażliwiani są przez specjalistów na piękno i kulturę słowa.
Projekt służy promowaniu i doskonaleniu wśród uczniów w różnym wieku (od przedszkolaków po maturzystów) umiejętności poprawnego, pięknego i skutecznego mówienia w różnych sytuacjach komunikacyjnych oraz zachęcaniu do lektury literatury pięknej. Podejmowane przez wykładowców (językoznawców, literaturoznawców, Mistrzów Mowy Polskiej, pisarzy, aktorów, dziennikarzy,tłumaczy, scenarzystów, artystów plastyków i informatyków) zagadnienia dotyczą wzorców polszczyzny utrwalonej przez wybitnych autorów w dziełach literackich, mowy „malej ojczyzny”, poprawności językowej, typowych błędów, stylów i odmian językowych, środków językowych, problematyki wulgaryzmów, sztuki retoryki, dostosowaniu stylu i sposobu wypowiadania się do różnych sytuacji komunikacyjnych, skuteczności komunikacji, pragmatyki językowej, etyki i kultury słowa oraz zagadnień związanych z porozumiewaniem się w Internecie (m.in. hejtu).

Uczestnicy współtworzą formułę projektu, proponując konkretne tematy czy zagadnienia wykładów, które zawsze są połączone z warsztatami i innymi formami prezentacji, takimi jak spektakle, poezja śpiewana, spotkania autorskie. Zwieńczeniem doskonalenia umiejętności pięknego, poprawnego i efektywnego posługiwania się polszczyzną jest rywalizacja krasomówców - Konkurs pięknego mówienia i czytania. Świętu słowa towarzyszą rozmaite działania promujące czytelnictwo i piękno mowy,wystawy ex librisów, ilustracji, książek, sesje literackie, prezentacje okolicznościowe wybranych postaci i ich dokonań. Tak szerokie spektrum propozycji poświęconych polszczyźnie pozwala młodzieży uniknąć wielu problemów komunikacyjnych oraz pomaga skuteczniej i lepiej wypowiadać się. Ma także na celu zaszczepienie młodym ludziom pasji czytelniczych oraz potrzeby dbałości o styl wypowiadania się w mowie i piśmie.
Rokrocznie organizowana jest także impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Źródło: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
tel.:52 321 00 81