Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

Stąd/Dokąd #4 Dziedzictwo wielokulturowe

  • Wydarzenie archiwalne: 25.05.2023
Miejsce:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w ToruniuToruń, Czerwona Droga 8

Województwo kujawsko-pomorskie stanowi ciekawy i nieoczywisty przykład obszaru pogranicza – miejsca styku różnych regionów etnograficznych (historycznych) i podziałów administracyjno-politycznych, na których zachodziły procesy migracyjne. W efekcie tych procesów na tym terenie mieszała się ludność miejscowa (wewnętrznie zróżnicowana społecznie i kulturowo) z przybyszami, przedstawicielami różnych kultury – cygańskiej (romskiej), niemieckiej, olenderskiej, rosyjskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Podczas majowej debaty z cyklu „Stąd/Dokąd. Dyskusje o dziedzictwie” chcemy zwrócić uwagę na wielokulturowe dziedzictwo Kujaw i Pomorza.

W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie:

  • wielokulturowości naszego regionu w przeszłości;

  • wpływu różnych kultur na rozwój regionu;

  • współczesne ślady obecności przedstawicieli różnych kultur;

  • sposobów opowiadania o wielokulturowej przeszłości regionu.

Uczestnicy debaty:

  • dr Hubert Czachowski z Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

  • ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia z Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu

  • dr hab. Tomasz Kawski, prof. UKW z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Moderator debaty:

  • dr Michał Antonowicz z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w ToruniuZapraszamy do wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji!


Zespół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu


CZWARTEK 25 maja 2023 r., godz. 17-18:30

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń
Link do wydarzenia:


Stąd/Dokąd – dyskusje o dziedzictwie to organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu cykliczne spotkania oparte o wymianę myśli i doświadczeń różnych środowisk, które zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego. Do naszej siedziby w Toruniu będziemy zapraszać naukowców, pracowników instytucji kultury i oświaty, regionalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.


Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Powiązane wydarzenia

02
czerwca (piątek), godz. 09:00–14:10

Seminarium naukowe