Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
Dziedzictwo  /   instytucje UMWKP

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Najważniejszym celem instytucji jest badanie i upowszechnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza i Kujaw oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających lokalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach. Działania podejmowane przez Centrum mają służyć przede wszystkim wzmocnieniu więzi społecznych, zwiększeniu kulturowej świadomości oraz identyfikacji mieszkańców z regionem. Zadaniem Centrum jest inspirowanie oraz wyznaczanie kierunków i programów działalności dla miejsc, obiektów, przestrzeni, mających istotne znaczenie dla zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu. W planach instytucji jest także stworzenie przestrzeni do dyskusji o roli i znaczeniu szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, poprzez inicjowanie, organizowanie i koordynowanie projektów (seminaria, konferencje, wystawy). Będą one miały na celu poszerzenie wiedzy i świadomości społecznej na temat unikalnych wartości i znaczeniu dziedzictwa.

Jednym z najważniejszych zadań, których koordynację powierzono Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu jest przygotowanie i koordynowanie procesu remontowo-konserwatorskiego zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze. Ten wyjątkowy, przekazany przez spadkobierców rodziny Sczanieckich kompleks, po wyremontowaniu ma stać się siedzibą Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich - więcej informacji o historii Pałacu w Nawrze oraz rewitalizacji znajduje się pod adresem: www.kpcd.com.pl