Stąd/Dokąd #3 Kopernik od kuchni, czyli o czym opowiada nasze jedzenie?
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

Stąd/Dokąd #3 Kopernik od kuchni, czyli o czym opowiada nasze jedzenie?

  • Wydarzenie archiwalne: 27.04.2023
Miejsce:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w ToruniuToruń, Czerwona Droga 8
Przygotowywanie, a następnie spożywanie posiłków odgrywa kluczową rolę w naszym życiu codziennym i odświętnym. Na przestrzeni wieków praktyki kulinarne ulegały licznym przeobrażeniom. Studia nad historią kuchni umożliwiają zapoznać się z szerszymi procesami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi w dawnych epokach, a współcześnie stanowią ważne źródło inspiracji dla kucharzy, popularyzatorów lub pracowników instytucji kultury.

W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie:

Czy jedzenie ma swoją historię?
Czy historia ma smak?
Czy Kopernik jadł pierniki i co z tego wynika?
Co w muzeum robią kucharze?

Uczestnicy debaty:

Mirosław Bork, producent filmowy (m.in. programu „Okrasa łamie przepisy”)
Bogdan Gałązka, szef kuchni i restaurator, specjalista rekonstrukcji historycznej kuchni średniowiecza i późnego renesansu
Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Moderator debaty:

dr hab. Jarosław Dumanowski – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista z dziedziny historii sztuki kulinarnej i wyżywienia
Zapraszamy do wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji!

Stąd/Dokąd – dyskusje o dziedzictwie to organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu cykliczne spotkania oparte o wymianę myśli i doświadczeń różnych środowisk, które zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego. Do naszej siedziby w Toruniu będziemy zapraszać naukowców, pracowników instytucji kultury i oświaty, regionalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.

Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu